Staking op Shell-platformen in Noordzee op donderdag 4 augustus 2016

Op donderdag 4 augustus 2016 zijn ongeveer vierhonderd medewerkers die werken op boorplatformen van Shell in de Noordzee een nieuwe staking begonnen. De staking duurt tot en met vrijdag 5 augustus 2016, dus in totaal 48 uur. Het is de tweede staking in korte tijd. Vorige week dinsdag 26 juli 2016 werden de werkzaamheden door werknemers van Shell-platformen ook al neergelegd voor een periode van 24 uur.

De werknemers die in staking zijn behoren tot het bedrijf Wood Group. Dit bedrijf levert verschillende diensten aan de olie- en gasindustrie. Hierbij kan men denken aan onderhoudswerkzaamheden en constructiewerkzaamheden op platformen. De staking van de werknemers is het gevolg van die loonsverlaging die Wood wil doorvoeren.

Reactie van Technisch Werken
De olie- en gasindustrie is een sector die heel moeizaam draait in 2016. De olieprijzen liggen zeer laag en daardoor hebben veel bedrijven in deze sector economische problemen. Deze economische problemen zorgen er voor dat bedrijven keuzes moeten maken om hun toekomst zeker te stellen. Helaas hebben die keuzes ook vaak gevolgen voor hun werknemers. Voor veel bedrijven vormen de loonkosten voor de werknemers de belangrijkste kostenpost. Daarom kijken bedrijven vaak naar de manieren waarop deze kosten gereduceerd kunnen worden.

Het is niet verwonderlijk dat werknemers het niet eens zijn met een loonverlaging. Stakingen zijn daarbij wel een heel zwaar drukmiddel. In dit geval kunnen de stakingen het probleem zelfs verergeren. Stakingen zorgen er voor dat er alleen maar meer kosten ontstaan en nog minder productie geleverd wordt. Daardoor komen bedrijven meer in de problemen en zullen ze nog steviger maatregelen moeten nemen in de toekomst.