FNV gericht op baanbehoud in 2020

De vakbond FNV heeft woensdag 24 juni 2020 bekend gemaakt dat ze vooral gericht is op het vergroten van de werkzekerheid. Hierbij kun je denken aan het vergroten van het aandeel werknemers met een vast contract bij bedrijven. Het behoud van werkgelegenheid is in 2020 belangrijker dan ooit omdat dit jaar de arbeidsmarkt onder druk staat. Er zijn veel flexwerkers zonder werk geraakt door de coronacrisis en ook de vaste banen komen binnen bedrijven steeds vaker ter discussie te staan.

Juist nu wil de vakbond FNV vooral inzetten op werkzekerheid en het behouden van werkgelegenheid. Ontslagen moeten worden voorkomen omdat werknemers inkomenszekerheid hebben. Door baangaranties en zoveel mogelijk zekerheid op het gebied van het behoud van hun baan kunnen werknemers ook economische zekerheid ontvangen. Dat is goed voor het consumentenvertrouwen en zorgt er uit eindelijk voor dat er meer geld in de economie terecht komt en het economische herstel sneller plaatsvind. In dit proces moeten de werkgevers echter niet uit het oog worden verloren. Werkgevers moeten de coronacrisis ook zo goed mogelijk doorkomen zodat ze voldoende omzet en marge behalen om het personeel te kunnen bekostigen.