Fletcher en Van der Valk stellen hotelvestigingen beschikbaar als opvangcentra voor coronapatiënten in 2020

De hotelketens Van der Valk en Fletcher hebben bekend gemaakt dat zij een aantal locaties beschikbaar stellen die dienst kunnen doen als centra waar coronapatiënten opgevangen kunnen worden. Dit bericht werd maandag bevestigd aan nieuwswebsite nu.nl. Er zouden inmiddels al ruim 100 locaties in Nederland beschikbaar zijn om in afzienbare tijd omgevormd te worden tot opvanglocaties voor patiënten.

Deze ontwikkeling is gestart vanuit de veiligheidsregio’s. Daar vandaan is contact gezocht met de hotelketens. Het is de bedoeling dat er meer ruimte beschikbaar komt voor patiëntenopvang. Zo kan de druk op ziekenhuizen worden verlicht. De komende tijd worden namelijk meer ziekenhuisopnames verwacht. De opvanglocaties worden gebruikt voor mensen die wel getroffen zijn door het coronavirus maar minder sterke ziekteverschijnselen hebben dan mensen die naar de intensive care moeten.

Wel zijn de mensen die opgevangen worden op de locaties te ziek om thuis verpleegd te kunnen worden. de opvanglocaties vormen daardoor een soort tussenschakel tussen thuis en het ziekenhuis. Verwacht wordt dat het coronavirus niet bij iedereen zal gaan leiden tot een ziekenhuisopname. Dat is heel erg afhankelijk van de patiënt zelf en zijn of haar gezondheidstoestand voor en na de infectie met corona.