Farmaceutische industrie wil transparanter worden vanaf 2018

De farmaceutische industrie is voor veel mensen, overheden en belangenorganisaties niet bepaald een transparante sector. Dat is verwonderlijk want deze sector heeft een enorme invloed op het welzijn van mensen. De farmaceutische sector is in feite de sector waarin medicijnen worden ontwikkeld en geproduceerd. Dat zorgt er voor dat deze sector een belangrijke toeleverancier is voor verschillende medische bedrijven en zorginstellingen. Hierbij kun je denken aan ziekenhuizen, apotheken en aan verzorgingstehuizen.

Prijstelling medicijnen
Het grote probleem dat veel mensen hebben met de farmaceutische industrie is dat in deze sector geld wordt verdient met het produceren van medicijnen. Sommige medicijnen zijn erg duur en men vraag zich dan af waarom deze medicijnen zoveel duurder zijn dan andere medicijnen. Vaak krijgt men dan als weerwoord dat het gaat om de bestandsdelen of de ontwikkelkosten van medicijnen. Dikwijls blijven de prijzen van kostbare medicijnen echter langdurig hoog waardoor het laatste argument niet door iedereen geaccepteerd kan worden.

Gedragscode
Zorgverzekeraars en consumenten moeten de prijzen betalen voor de medicijnen. Vooral voor chronisch zieken kunnen de kosten van medicijnen een structureel financieel probleem vormen. De overheid wil daarom graag dat de farmaceutische bedrijven op een eerlijke manier hun prijzen vaststellen zodat patiënten en zorgverzekeraars niet worden benadeeld. Volgens topman Aarnoud Overkamp van farmaceut Takeda Nederland zouden farmaceutische bedrijven in Nederland werken aan een gedragscode. Dit heeft de topman aangegeven tijdens een interview met de Volkskrant.

Innovatie
Volgens Overkamp zijn steeds meer farmaceutische bedrijven zich inmiddels bewust van het feit dat de winsten “maatschappelijk uitlegbaar moeten zijn”. De gedragscode die nu wordt ontwikkeld moet een “moreel kompas” worden voor de branche staat in het artikel van de Volkskrant. “We moeten transparanter worden en meer oog hebben voor de betaalbaarheid van onze medicijnen.” Door innovaties zouden geneesmiddelen in de toekomst nog duurder worden aldus de topman. “Als we willen dat die revolutionaire technieken ook voor onze kleinkinderen beschikbaar zijn, dan is het noodzakelijk dat we nu samen afspraken maken.”