Robotisering neemt 52 procent van de banen in Nederland over in 2025

Robotisering wordt steeds meer toegepast in fabrieken maar ook in zorginstellingen en andere sectoren wereldwijd. Het begrip robotisering houdt verband met automatisering alleen wordt bij robotisering gebruik gemaakt van robots terwijl bij automatisering voornamelijk gebruik wordt gemaakt van computers en de software die daarop geïnstalleerd is.

Startups en fintech bedrijven
Research en development van verschillende organisaties is gericht op het ontwikkelen en optimaliseren van automatisering en robotisering. Verschillende startup en fintech bedrijven zijn druk bezig om administratieve processen en productieprocessen te automatiseren en robotiseren. Daarvoor bedenken deze vaak zeer innovatieve bedrijven vernieuwende oplossingen. Volgens het World Economic Forum duurt het ongeveer zeven jaar voordat robots meer taken gaan uitvoeren dan mensen. Dit heeft deze organisatie bekend gemaakt op basis van gesprekken die zijn gevoerd met de directeuren van aangesloten firma’s.

Robots nemen werk over
Dat betekent dat in 2025 volgens de organisatie 52 procent van al het werk dat uitgevoerd moet worden wordt gedaan door programmeerbare machines zoals robots. Op dit moment is er echter ook sprake van een behoorlijke hoeveelheid werk dat wordt gedaan door robots. De huidige schattingen gaan er vanuit dat ongeveer 29 procent van het werk wordt uitgevoerd door robots.

The Future of Jobs 2018
In de resultanten van het onderzoek The Future of Jobs 2018 komt duidelijk naar voren dat de werkgelegenheid in bepaalde sectoren zal worden geraakt door de ontwikkelingen in de mechatronica en robotica. Volgens het onderzoek zullen vooral veel banen verdwijnen in de industrie maar ook in de accountancy en het klantbeheer. Verder zullen ook veel kantoorfuncties waaronder het secretariaat worden overgenomen door machines en automatisering.

Werknemers moeten zich blijven ontwikkelen
Uit het onderzoek komt naar voren dat de grootste uitdaging voor werknemers is dat ze zich moeten blijven ontwikkelen. Robots kunnen veel repeterend werk overnemen maar niet al het werk kan door robots worden gedaan. Er blijft werk over waarvoor men creatief moet zijn en kritisch moet kunnen denken. Werknemers moeten er voor zorgen dat ze geen ‘machines’ worden. Als je het gevoel krijgt een machine te worden dan is de kans groot dat je werk in de toekomst ook door machines zal worden overgenomen. Het WEF heeft daarom aan overheden het advies gegeven om in 2018 alvast actie te ondernemen en werknemers in de risico-sectoren vroegtijdig om te laten scholen.

Banengroei
Toch is de robotisering niet alleen maar slecht voor de werkgelegenheid. Er komen namelijk ook veel functies bij door mechatronica, robotica en automatisering. Rond 2022 zullen er wereldwijd ongeveer 133 miljoen nieuwe banen op het gebied van ICT. Die nieuwe banen komen in de plaats van de 75 miljoen banen die zullen verdwijnen.