Farmaceutische industrie houden prijzen medicijnen kunstmatig hoog

De farmaceutische industrie heeft niet bepaald een goede naam als het gaat om ethisch handelen. Verschillende organisaties vragen zich af of deze belangrijke sector wel op de juiste manier omgaat met haar verantwoordelijkheden. Wereldwijd zijn er miljoenen mensen die afhankelijk zijn van medicijnen voor hun eigen welzijn. Deze afhankelijkheid zorgt er voor dat de farmaceutische industrie een bepaalde macht heeft. Deze industrie is door de ontwikkeling, productie en verkoop van medicijnen een belangrijke pion voor de medische wereld. Juist vanwege het belang van goede medicijnen die betaalbaar zijn worden deze bedrijven door overheden en belangenorganisaties steeds meer onder druk gezet om transparant te zijn.

Moreel kompas
Op maandag 17 september 2018 werd vanuit de farmaceutische industrie al een bericht de media in gestuurd dat deze sector aan zelfregulering wil gaan doen en een soort ethisch kompas wil gaan ontwikkelen. Het lijkt er op dat de farmaceutische industrie wil voorkomen dat overheden en autoriteiten scherpere regels gaan opstellen om deze nauwelijks transparante sector te reguleren. Het is nog maar de vraag hoe het ethisch of moreel kompas er uit komt te zien en op welke wijze deze gehandhaafd zal worden in de markt.

Belastingontwijking
Vandaag op dinsdag 18 september 2018 heeft Oxfam Novib nog bekend gemaakt dat geneesmiddelenbedrijven op grote schaal belastingen ontwijken. Volgens deze organisatie lijken farmaceutische bedrijven wereldwijd regeringen te belazeren door belastingen te ontwijken. Dit heeft Esmé Berkhout een belastingexpert bij Oxfam Novib bekend gemaakt. Berkhout voegde daar aan toe: “Daarnaast gebruiken ze hun macht en invloed om de prijzen van medicijnen hoog te houden en te lobbyen voor meer belastingvoordelen. Overheden hebben de belastinginkomsten hard nodig voor het verbeteren van de toegang tot gezondheidszorg”.