Technisch werken heeft gemiddeld 4000 bezoekers per dag na bouwvak 2018

De website www.technischwerken.nl heeft gemiddeld boven de 4000 bezoekers per dag op werkdagen na de bouwvak van 2018. Op woensdag 12 september 2018 werden zelfs 4.435 bezoekers geregistreerd. Inmiddels staan er ruim 5000 teksten online op de website en dit aantal groeit iedere dag. Daardoor wordt de website op meer onderwerpen gevonden en kunnen bezoekers meer informatie vinden over verschillende onderwerpen. De afgelopen maanden is vooral veel geschreven over verduurzaming in de energiesector en BBL opleidingen. Beide onderwerpen komen veelvuldig in het nieuws aan de orde. Dat is niet verwonderlijk want verduurzaming is noodzakelijk in verband met de opwarming van de aarde en de energietransitie die als één van de belangrijkste oplossingen wordt aangedragen.

Opleidingen en BBL

BBL wordt een steeds belangrijker middel op de arbeidsmarkt om er voor te zorgen dat werkzoekenden en schoolverlaters worden ontwikkeld in een waardevolle richting met een zo groot mogelijke kans op vast werk. Geen wonder dat er steeds meer BBL trajecten worden ontwikkeld voor aankomende techneuten. Omscholing en bijscholing moeten er in de toekomst voor zorgen dat productiepersoneel kan doorstromen naar een nieuwe functie op de arbeidsmarkt als robotisering en automatisering de seriematige werkzaamheden overneemt. Ook hierbij kan BBL aan de orde komen.

Producentenvertrouwen en koopkrachtontwikkeling
Tot slot zijn de wereldwijde handelsbetrekkingen een belangrijk aspect dat regelmatig aan de orde komt op Technischwerken.nl. Donald Trump heeft als president van Amerika een kettingreactie veroorzaakt op de wereldmarkt waarbij landen hun handelsovereenkomsten met elkaar opnieuw onderzoeken. Wederzijdse verhogingen in de importheffingen zijn het gevolg. Dat zorgt er voor dat bepaalde producten duurder worden op de markt. Dit heeft vervolgens een effect op het producentenvertrouwen en de prijstelling. Dan komt men uiteindelijk bij de consumentenprijzen in relatie tot de loongroei. Die staat onder druk. Veel mensen merken niets of nauwelijks wat van de opleving van de economie omdat hun koopkracht niet toeneemt.

Dinsdag 18 september 2018
Vandaag op dinsdag 18 september 2018 zullen door de overheid plannen worden ontvouwt over de komende periode. Hierin zal de overheid er voor moet zorgen dat de burger meer ervaart van de opleving van de economie. Deze plannen worden op Prinsjesdag oftewel de derde dinsdag van september bekend gemaakt. Ongetwijfeld zullen tijdens deze dag weer interessante nieuwsberichten worden verspreid, ook op de website technischwerken.nl.