EU onderzoek naar mogelijk kartel tussen BMW, Daimler en VW in emissiereducerende technologie in 2018

De Europese Unie gaat onderzoek doen naar een mogelijk emissiekartel door BMW, Daimler en VW. Deze automerken zijn eerder al in opspraak geraakt vanwege emissietesten met voertuigen. Volkswagen heeft inmiddels al schuld bekend in het zogenaamde emissieschandaal met betrekking tot dieselvoertuigen. Nu zijn er vanuit de EU ook verdenkingen dat er mogelijk een kartel is gevormd tussen BMW, Daimler en de VW Group met betrekking tot de ontwikkeling van technologie waarmee de emissie van voertuigen kan worden gereduceerd.

Emissie reguleren
De EU geeft aan dat er vermoedens zijn dat de autofabrikanten afspraken hebben gemaakt om concurrentie uit de weg te gaan. Daarom zouden de bedrijven onderling regelingen hebben getroffen op het gebied van emissiereducerende technologie. De Eurocommissaris Margrethe Vestager van Mededinging zegt hierover dat er mogelijk wel emissiereducerende technologie beschikbaar is geweest maar dat “consumenten de mogelijkheid is ontzegd om minder vervuilende auto’s te kopen”. Hoewel de bedrijven verdacht zijn is het nog te vroeg om te spreken van een bewijs. Daarvoor moet er meer onderzoek worden gedaan.

Research & development
Veel bedrijven ontwikkelen technologie met betrekking tot de verduurzaming en energietransitie. Deze technologie wordt ook ontwikkelt in de voertuigen techniek in de research & development afdelingen van grote bedrijven. Het is echter de vraag of deze vernieuwende emissiereducerende technologie ook daadwerkelijk word toegepast. Research & development is namelijk de eerste stap. De ontwikkeling en implementatie is de tweede stap en is vaak kostbaarder. Bedrijven kunnen we om verschillende redenen voor kiezen om te wachten met de implementatie van nieuwe technologie. Zo kunnen bedrijven bijvoorbeeld bang zijn dat ze blijven zitten met de voertuigen die nog niet voorzien zijn van de nieuwe milieubesparende technologie.

Invallen
Er werden in de maand oktober van 2017 door de Europese Commissie al invallen gedaan bij een aantal bedrijven in Duitsland. Daarbij werd onder andere gekeken naar de ontwikkeling van systemen die de schadelijke emissie van stikstofoxiden in diesel-personenauto’s beperken en de mate waarin deze technologie beschikbaar wordt gesteld. Ook werd gekeken naar technologie voor filters die schadelijke fijnstofemissie beperken in personenauto’s met benzinemotoren.

Forse boetes
Als uit het onderzoek naar voren komt dat deze technologie wel beschikbaar is maar bewust niet wordt toegepast dan is dat een zeer ernstige kwestie. Bedrijven die zich aan deze vorm van kartelvorming schuldig hebben gemaakt kunnen rekenen op een forse boete. Bovendien is er dan weer imagoschade voor deze bedrijven die al eerder verdacht zijn met betrekking tot de manipulatie van emissietesten.