Europese Commissie wil 100 klimaatneutrale steden in 2030

De Europese Commissie wil dat er over tien jaar honderd klimaatneutrale steden in de Europese Unie zijn. Daarnaast moet ook het gezamenlijk vervoer tot 500 kilometer CO2-vrij zijn. Deze ambities zijn verwerkt in plannen die Eurocommissaris Frans Timmermans (Klimaat) woensdag 9 december 2020 heeft gepresenteerd. De plannen binnen Europa zijn op het gebied van klimaat ambitieus. Zo wil de Europese Unie dat Europa in 2050 volledig klimaatneutraal is. Ongeveer een kwart van de emissie van broeikasgassen is afkomstig vanuit vervoer. Om die reden heeft Timmermans in zijn plannen extra aandacht besteed aan het terugdringen van CO2 in het vervoer en verkeer. Vorige week was al een gedeelte van de plannen uitgelekt.

Er moeten meer elektrische auto’s aan het verkeer deelnemen en juist minder auto’s op benzine en diesel. Dat zijn uitdagende plannen gezien de huidige samenstelling van het wegverkeer. Verder moeten meer hogesnelheidstreinen worden gebruikt. Het gebruik van deze treinen moet worden verdubbelt de komende tijd. Ook moeten schepen varen op schone niet vervuilende brandstoffen. Voor het luchtverkeer zijn ook ambitieuze plannen opgesteld. Zo moeten vliegtuigen over 15 volledig schoon zijn. Het opstellen van plannen is natuurlijk 1 stap maar de realisatie is ook een punt. Dat is niet makkelijk want daarbij is de Europese Commissie van veel verschillende organisaties en sectoren afhankelijk.