Europa wil diesels snel schoner

Dieselvoertuigen moeten snel ‘schoner’ worden. Verschillende lidstaten hebben echter aangegeven dat ze nog niet in staat zijn om de diesels op korte termijn minder  CO2 uit te laten stoten. Gezamenlijk hebben de lidstaten bij de miliecommissie een verzoek ingediend bij het Europese parlement om meer tijd te krijgen om ‘schonere’ diesels te ontwikkelen. Op maandag 14 december reageerde de miliecommissie echter afwijzend.

Real Driving Emissions-test

De testmethode voor gemotoriseerde voertuigen moet beter. Regelmatig testte men de voertuigen in een gekunstelde omgeving. Daardoor was het mogelijk om de testresultaten met speciale software te beïnvloeden.  Dit heeft in ieder geval autofabriekant Volkswagen gedaan met een aantal van haar dieselmodellen. Of meer autofabrikanten zich bezig hebben gehouden met het misleiden van consumenten en overheden is nu nog onduidelijk. Wel is duidelijk geworden dat de testmethodes beter moeten worde.

Een nieuwe test moet er voor zorgen dat een misleiding in de testresultaten niet meer mogelijk is. In september 2017 wordt de Real Driving Emissions-test toegepast. Deze test moet de oplossing vormen en helder inzicht bieden in de daadwerkelijke vervuiling / emissie van auto’s.

Reactie van Technisch Werken

Het is natuurlijk bijzonder dat verschillende lidstaten trachten de richtlijnen voor de CO2 uitstoot op te rekken om er zo voor te zorgen dat autofabrikanten meer tijd krijgen om hun auto’s aan de nieuwe testmethode aan te passen. Testlaberatoriums zijn natuurlijk nooit een geschikte testomgeving geweesr. Het gaat altijd om de praktijk. Dan heeft men het overigens niet alleen over de CO2 uitstoot. Men mag ook wel eens kijken of een auto daadwerkelijk zo zuinig is als door fabrikanten wordt aangegeven. Gelukkig zijn er verschilende automagazines die testrijders hebben om regelmatig het daadwerkelijke technische plaatje van de auto te testen in de praktijk. Het is jammer dat we fabrikanten niet meer kunnen vertrouwen.  De controle op de fabrikanten neemt toe. Nu is er zelfs vanuit Europa extra controle. Misschien weten we in de toekomst echt wat we kopen en kunnen we de gegevens die bij de auto’s worden geleverd ook daadwerkelijk geloven.