Financiële sector investeert meer in technologie 2015-2016

Als men denkt aan automatisering dan denkt men al snel aan de productie in een fabriek. Automatisering kan echter op zeer veel verschillende manieren plaatsvinden. Ook binnen de aadministratie en het opslaan en verwerken van gegevens heeft men te maken met geautomatiseerde processen.

De financiële sector heeft voor de ontwikkeling van nieuwe technologie in 2015 aanzienlijke investeringen gedaan. Deze investeringen vonden niet alleen in Nederland plaats maar wereldwijd. Dit blijkt uitbderzoek van accountants- en adviesfirma KPMG, ook investeerder H2 Ventures bevestigd de uitkomst van het onderzoek.

In 2015 is wereldwijd ongeveer 20 miljard dollar geïnvesteerd in nieuwe technologie voor de financiële sector. Dit bedrag komt neer op ongeveer 18 miljard euro. Als men dit bedrag vergelijkt met de investeringen in 2014 op dit gebied dan is er in 2015 sprake van een toename van 66 procent.

Reactie van Technisch Werken

De ontwikkelingen op het gebied van software gaan door. Verschillende bedrijven hebben in de gaten dat met nieuwe technologie en hoogwaardige software hun klanten nog beter geholpen kunnen worden. Daarnaast zorgt de automatisering van systemen er in de praktijk vaak voor dat processen sneller kunnen verlopen en er minder personeel nodig is om hetzelfde werk uit te voeren. Bedrijven kunnen door automatisering besparen op personeelskosten. Dit komt de werkgelegenheid echter niet ten goede. Toch blijven software-ontwikkelaars nodig. Er ontstaan door de automatisering ook weer nieuwe functies.