Ethisch ondernemen wordt belangrijker in 2019

Ondernemers zullen in 2019 en de periode daarna meer rekening moeten houden met ethiek als het gaat om de bedrijfsvoering. Maatschappelijk verantwoord ondernemen neemt daarom bij een toenemend aantal bedrijven een belangrijk gedeelte in van het bedrijfsprogramma, de visie en de missie. Consumenten en andere afnemers hebben meer te kiezen op de markt. Mensen en bedrijven willen een goed gevoel overhouden aan de levering en afname van een product of dienst. Geld is steeds minder vaak het belangrijkste aspect waarop men leveranciers selecteert.

Het milieu en de gezondheid van mensen speelt een belangrijkere rol in de wereld. Bedrijven willen graag duurzaam en milieubewust opereren in de praktijk omdat dit goed is voor de wereld en ook voor de reclame. Een groene onderneming wil dat uitstalen en hoopt daarmee ook nieuwe klanten en afnemers aantrekken. Daarom investeren steeds meer bedrijven in zonnepanelen, geothermie en andere duurzame energiebronnen waardoor ze geheel of gedeeltelijk energieneutraal kunnen worden.

Niet alleen bedrijven worden meer milieubewust en maatschappijbewust. Ook beleggingsmaatschappijen en investeringsmaatschappijen nemen het milieu en de gezondheid van de mens steeds vaker in overweging bij het samenstellen van een portefeuille. Beleggingen in de tabaksindustrie en wapenindustrie zijn de afgelopen jaren steeds minder in trek bij beleggers. Ook beleggingen in de bontindustrie, kernenergie en kolencentrales zijn minder populair.

Daarnaast wordt duurzaam beleggen in zonneparken en windmolenparken juist interessanter en populairder worden. Het grote voordeel is dat er de afgelopen tijd meer investeringen zijn gedaan in projecten die gericht zijn op hernieuwbare energie. Door ethisch ondernemen en beleggen neemt de verduurzaming in Nederland toe en worden stappen gemaakt in de energietransitie.