Er komt in 2017 geen onafhankelijk EU-agentschap voor controle instanties autokeuringen

De Europese Unie zal in 2017 geen nationale autokeuringsinstanties  laten controleren door een onafhankelijk EU-agentschap. Een toezichthouder op dit gebied heeft hiervoor een voorstel ingediend maar dat is door het Europees Parlement dinsdag 4 april verworpen? Het betreffende voorstel werd ingediend door een enquêtecommissie. Deze commissie heeft het gesjoemel met de uitstoot van dieselvoertuigen onderzocht en vindt dat het toezicht vanuit Europa op de autoindustrie moet worden verscherpt.

Door het Europese parlement werd echter wel een wetsvoorstel aangenomen voor strengere autokeuringen. Ook zou de Europese Commissie meer bevoegdheden krijgen om de autokeuringen te controleren. Deze voorstellen kregen wel een meerderheid in het Europese parlement.  Autoproducenten die de boel bewust belazeren zouden in de toekomst een boete die oploopt tot 30.000 euro per voertuig opgelegd kunnen krijgen door Europa.

Verder komt er een nieuw forum. Op dit forum kunnen nationale autoriteiten informatie uitwisselen. Ook komt er een databank met alle testresultaten. Dit is volgens EU-industriecommissaris Elzbieta Bienkowska het begin van een beter en transparant toezichtsysteem op de autoindustrie. Autoproducenten worden dus strenger gegecontroleerd en zwaarder gestraft als ze betrapt worden. De keuringscommissies worden echter niet gecontroleerd door een onafhankelijk EU agentschap.  Dat maakt het systeem nog wel kwetsbaar.