Kabinet moet klimaatproblemen effectiever aanpakken vanaf 2017

Het klimaatprobleem zal door het komende kabinet moeten worden aangepakt. Er moet nu echt werk worden gemaakt van het aanpakken van het klimaatprobleem. Dit is maandag 3 maart 2017 bekend gemaakt door Hans Mommaas de directeur van het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL). Deze directeur heeft vier de politieke partijen, die momenteel in onderhandeling zijn over een nieuw kabinet, geïnformeerd over de urgentie met betrekking tot de klimaatdoelstellingen.

Mommaas geeft aan dat hij bij de partijen duidelijk onder de aandacht heeft gebracht hoe belangrijk en urgent het klimaatdossier is. Vooral in de nieuwe kabinetsperiode zullen duidelijke stappen moeten worden gezet. De vier grote partijen die momenteel met elkaar in overleg zijn hebben verschillende uitdagingen. Daarvan is klimaat echter één uitdaging. Ook onderwerpen zoals landbouw, circulaire economie en natuur zijn belangrijke aspecten die aandacht moeten krijgen volgen het PBL. De heer Mommaas heeft zijn visie bekend gemaakt in het gesprek met de leiders van VVD, CDA, D66 en GroenLinks. De genoemde onderwerpen houden echter wel sterk verband met elkaar. Zo zorgt een circulaire economie er voor dat producten zoveel mogelijk worden hergebruikt en de schade aan het milieu wordt beperkt.