Er komt een maximale huurverhoging voor de vrije sector vanaf 2020

Op dit moment is er sprake van een tekort aan woningen in Nederland. Er is niet alleen een tekort aan koopwoningen maar ook aan huurwoningen. De afgelopen jaren zijn er in Nederland wel woningen bijgebouwd maar onvoldoende. Daarnaast werden veel koopwoningen in met name de grote steden opgekocht door investeringsmaatschappijen. Dat zorgde er voor dat er minder koopwoningen beschikbaar stonden voor woningzoekenden. De woningen die door investeringsmaatschappijen werden opgekocht worden dikwijls voor forse bedragen verhuurd. Dat heeft een groot effect gehad op de huurprijs. De aanschaf en het verhuren van woningen werd vooral in 2018 een doorn in het oog voor de politiek. Mensen die geen woning konden kopen en noodgedwongen moesten huren kregen bovendien een flinke huurprijs te verduren.

Deze huurprijs werd in de vrije sector ieder jaar ook dikwijls fors verhoogd. In de vrije sector was geen maximum geboden aan de huurverhoging. Verhuurders voerden daarop dikwijls huurverhogingen door van 5 tot 6 procent per jaar. Dat moet volgens de overheid anders worden. De maximale huurverhoging moet maximaal 2,5 procent worden op jaarbasis. Daarvoor is minister Ollongren een wetsvoorstel aan het schrijven. Er moet ook een soort opkoopbescherming komen die er voor zorgt dat woningen niet massaal opgekocht kunnen worden om vervolgens in de vrije huursector te belanden tegen hoge maandelijkse huurbedragen.