Energietransitie biedt mogelijkheden voor BBL instromers in 2018

BBL-ers zullen de komende tijd gemakkelijker kunnen instromen in de installatietechniek. De werkdruk neemt in deze sector toe en ervaren personeel is er nauwelijks te vinden. Daarom kiezen veel bedrijven in de installatietechniek er voor om als erkend leerbedrijf leerlingen in leerwerktrajecten de mogelijkheid te bieden om een vak te leren dat belangrijk is voor de installatiebranche en de energietransitie.

Energietransitie nauwelijks op gang
De energietransitie is in Nederland eigenlijk nog maar nauwelijks begonnen. Veel woningen bevatten nog een gasgestookte cv-ketel en daarnaast zijn er nog veel woningen die nog geen zonnepanelen hebben. Dat betekent dat veel woningen nog niet energieneutraal zijn en afhankelijk zijn van externe energiebronnen die dikwijls uit fossiele energiebronnen voortkomen. Nederland wil zo snel mogelijk van het aardgas af en ook kolencentrales die dienst doen als elektriciteitscentrale worden binnen niet al te lange tijd allemaal gesloten. Dat zorgt er voor dat er hernieuwbare energiebronnen moeten worden aangewend.

Installaties voor energietransitie
Als je energie wilt winnen uit de hernieuwbare energiebronnen heb je speciale installaties nodig. Denk hierbij aan warmtepompen, stadverwarming, zonnepanelen en windturbines. Op dit moment zijn er te weinig monteurs die deze installaties kunnen aanbrengen en onderhouden. Op de arbeidsmarkt zijn te weinig installatiemonteurs en elektromonteurs beschikbaar om de energietransitie succesvol uit te voeren. Dat biedt kansen voor BBL-ers die met een leerwerktraject steeds vaker kunnen instromen bij een erkend leerbedrijf in de installatietechniek.

BBL als oplossing voor personeelstekort
Als er geen ervaren personeel beschikbaar is moet je er voor zorgen dat onervaren werkzoekenden ontwikkelt worden tot ervaren vakkrachten. Daarvoor is een BBL traject in de installatietechniek of elektrotechniek zeer geschikt. Steeds meer installateurs gaan samenwerkingsverbanden aan met technische bedrijven om dergelijke BBL trajecten mogelijk te maken. Bovendien gaan installatiebedrijven in de praktijk vaak ook samenwerkingen aan met het UWV en technische uitzendbureaus. Zodoende hopen ze zoveel mogelijk BBL instromers te kunnen krijgen voor hun BBL vacatures. Werk is er voldoende in de installatietechniek alleen personeel is er te weinig.