Energiecentrales gebruikten meer gas in derde kwartaal 2022

In het derde kwartaal van 2022 hebben verschillende sectoren minder broeikasgassen uitgestoten. Er was sprake van een daling in de CO2 emissie en de emissie van methaan. Toch zijn er ook sectoren waarin nog steeds veel fossiele brandstoffen worden gebruikt. De energiesector draait namelijk nog steeds grotendeels op energiecentrales waarin fossiele brandstoffen worden aangewend voor het opwekken van elektriciteit. In het derde kwartaal van 2022 hebben stroomcentrales ongeveer 14 procent meer uitgestoten. Dat kwam doordat het aardgasgebruik in deze energiecentrales wel toenam.

In het derde kwartaal waren de prijzen op de energiemarkt voor elektriciteit wel erg hoog. Het opwekken van elektriciteit werd daardoor voor energiecentrales veel winstgevender. Het gebruik van aardgas voor het opwekken van energie is normaal gesproken best duur omdat de prijs van aardgas wegens de sancties erg hoog ligt. Doordat aardgas duur is moet de elektrische stroom die daarmee wordt opgewekt wel voor een bepaalde prijs worden verkocht. Hoe hoger de stroomprijs hoe beter het is voor de energiecentrales. De afgelopen tijd lag de prijs voor elektrische stroom heel hoog dat zorgt er voor dat energiecentrales meer aardgas hebben verstookt waardoor de emissie van CO2 door deze bedrijven omhoog is gegaan. Inmiddels is het gebruik van steenkool door energiecentrales wel afgenomen. Dat is in ieder geval gunstig. Bij het verbranden van aardgas komt namelijk minder schadelijke emissie in de atmosfeer dan bij het verbranden van steenkool. Bruinkool is al helemaal slecht voor het milieu en wordt in Nederland ook niet gebruikt. Wel wordt biomassa gebruikt al zijn de beweringen over de milieuvriendelijkheid daarvan zeer uiteenlopend.