Emissie broeikasgassen in derde kwartaal 2022 gedaald ondanks groeiende economie in Nederland

De economie van Nederland vertoonde in het derde kwartaal van 2022 een groei terwijl de emissie van broeikasgassen in datzelfde kwartaal afnam met vier procent in vergelijking tot dezelfde periode in 2021. Dat is opmerkelijk want meestal neemt met een economische groei ook de emissie van broeikasgassen toe. Dat blijkt nu dus niet het geval. De cijfers hierover werden bekend gemaakt door statistiekbureau CBS. Volgens het CBS waren het vooral de industrie en de landbouw die minder broeikasgassen hebben uitgestoten. Daarnaast nam de emissie van broeikasgassen in de luchtvaart juist toe. Ook bij energiecentrales was er sprake van een toename in de emissie.

Over het algemeen zorgt een economische groei voor meer emissie van broeikasgassen zoals CO2 en methaan. Het blijkt dat dit nu niet het geval is. Er was sprake van een economische groei van 3,1 procent ten opzichte van hetzelfde kwartaal een jaar eerder. Er was daarnaast juist sprake van een daling in de emissie. Volgens het CBS is de daling het gevolg van hernieuwbare energiebronnen die worden aangewend. In de glastuinbouw werd veel energie opgewekt vanwege het zonnige weer. Die sector had daardoor minder stroom en gas nodig om de kassen te verlichte en te verwarmen. Daarnaast heeft ook de aardolie-industrie minder gas verbruikt ten opzichte van een jaar geleden. In het wegvervoer en in de bouwsector werd ook minder uitgestoten dan een jaar geleden. Dat zijn goede ontwikkelingen. Bovendien als men weet dat er dus minder fossiele brandstoffen worden aangewend en meer gebruik wordt gemaakt van hernieuwbare energie. Dat betekent namelijk dat de economie ook minder afhankelijk wordt van het buitenland waar het meeste aardgas vandaan komt.