Emissie van broeikasgassen gedaald met 3,7 procent in 2019

Het afgelopen jaar is de uitstoot van broeikasgassen in de Europese Unie met 3,7 procent gedaald. Dit bericht werd bekend gemaakt door de Europese Commissie op maandag 30 november 2020. Volgens deze instantie zijn de emissies van broeikasgassen in 2019 ongeveer 24 procent gedaald ten opzichte van de hoeveelheid uitstoot in 1990. Het is de bedoeling dat in 2030 de emissie van broeikasgassen in 2030 met 55 procent is gedaald ten opzichte van 1990.

Emissie broeikasgassen daalt

In 1990 daalde de emissie van broeikasgassen terwijl het bbp groeide met 1,5 procent in de eurozone. Het is daardoor volgens uitvoerend vicevoorzitter van de Europese Green Deal Frans Timmermans mogelijk om de economie te laten groeien terwijl de emissie van broeikasgassen omlaag wordt gebracht. Er is echter volgens hem nog wel een lange weg te gaan om de doelstelling voor 2030 te behalen. In alle sectoren van de economie moeten meer inspanningen worden verricht volgens de vicevoorzitter. Iedereen zal zich moeten inzetten om de energietransitie in de EU tot een succes te maken. De emissies onder het emissiehandelssysteem ETS zijn afgelopen jaar met 9,1 procent gedaald. Deze daling kwam vooral door de energiesector. Het sluiten van kolencentrales heeft er voor gezorgd dat de emissie van broeikasgassen bijna 15 procent daalde. In de industrie daalden de emissies van broeikasgassen met bijna twee procent. Daarentegen steeg de emissie van de luchtvaart binnen de Europese Economische Ruimte met 1 procent.