Energiebespaarlening een nieuw concept om geld en energie te besparen?

Vanaf januari 2014 is het voor huiseigenaren mogelijk om een speciale energiebespaarlening af te sluiten als ze willen investeren in een verbouwing waarmee het energieverbruik van hun woning kan worden verlaagd. De huiseigenaren kunnen deze energiebespaarlening  afsluiten tegen een speciaal rente tarief. Voor het afsluiten van deze bijzondere lening kunnen huiseigenaren terecht bij het Energiebespaarfonds. Dit fonds is gevuld door de ASN Bank, de Rabobank en het Rijk.

Waarvoor is de energiebespaarlening bestemd?
De energiebespaarlening kan niet overal voor worden aangewend. Deze lening is specifiek bedoelt voor het financieren van energiebesparende maatregelen voor woningen. Onder energiebesparende maatregelen kunnen verschillende aanpassingen aan de woning worden verstaan. Zo kan men bijvoorbeeld de lening gebruikten om dak, vloer of muurisolatie aan te brengen. Ook kan de lening worden gebruikt voor een nieuwe ketel met een hoger rendement of een zonneboiler waarmee water opgewarmd kan worden door de zon. Het is mogelijk om de aanschaf van zonnepanelen te bekostigen vanuit energiebespaarlening. Dit is echter alleen mogelijk tot maximaal de helft van het totaalbedrag van de lening. De andere helft van de lening moet in andere maatregelen worden gestoken waarmee de energiezuinigheid van de woning verder wordt bevorderd.

Het rentepercentage van de energiebespaarlening is bijzonder gunstig en ligt op dit moment tussen de 3 en 4 procent over een looptijd van zeven tot tien jaar. Deze informatie werd door het ministerie van Binnenlandse Zaken naar buiten gebracht. Aan de bedragen die geleend worden uit de energiebespaarlening zijn richtlijnen verbonden. Het bedrag dat geleend wordt mag minimaal 2.500 euro zijn en daarnaast is een maximumbedrag van 25.000 van toepassing. Alleen particuliere eigenaren van bestaande woningen kunnen gebruik maken van de energiebespaarlening.

Reactie van Technisch Werken
Energie besparen is zeer belangrijk voor zowel de natuur als de uitgaven van de woninggebruiker. Daarnaast zorgt isolatie en tocht vermijding voor een aanzienlijke verbetering van het woonklimaat. Geen wonder dat veel mensen overwegen om te investeren in energiebesparende aanpassingen voor hun woning. Deze investeringen kunnen meestal op termijn worden terugverdiend. Hierdoor is het afsluiten van een lening voor een energiebesparende verbouwing geen sprong ik het onbekende diepe. De kosten die met energiebesparende maatregelen gepaard gaan kunnen van te voren goed gecalculeerd worden. Deze calculatie kan ook worden gemaakt over de periode dat de kosten moeten worden terugverdiend. Hierdoor ontstaat een helder overzicht. Een lening afsluiten voor energiebesparende maatregelen kan weloverwogen genomen worden. Daarom is deze lening geen onverstandig initiatief.