Eerste windturbine geplaatst op Gemini-windpark in februari 2016

De bouw van het Gemini-windpark is van start gegaan. In februari 2016 is de eerste windturbine geplaats op ongeveer 85 kilometer uit de kust van Groningen. Het Gemini-windpark moet tot één van de grootste windmolenparken van de wereld behoren als deze is afgebouwd. In totaal bestaat het Gemini-windpark uit twee velden. Elk van deze velden heeft een oppervlakte van 34 vierkante kilometer. Men is in 2015 begonnen met het plaatsen van de funderingen van de windmolens op de zeebodem. Ook werden in 2015 de elektriciteitsverbindingen aangelegd.

Omvang Gemini-windpark
Op de 68 vierkante kilometer moeten in totaal 150 windmolens worden geplaatst. In het voorjaar van 2017 moet het windmolenpark voltooid zijn. Vanaf dat moment verwacht men dat het windmolenpark elektrische energie kan opwekken voor 785.000 huishoudens.

Plaatsen van windmolens
Nadat in 2015 de funderingen voor de windmolens zijn aangebracht start men in 2016 met het plaatsen van de eerste windmolens. Deze opdracht wordt uitgevoerd door de aannemers Siemens en Van Oord. Het plaatsen van de grote windturbines is niet eenvoudig. De windmolens moeten over zee worden getransporteerd vanuit Esbjerg in Denemarken. Vanaf die plaats worden ze verscheept naar de bouwlocatie waar de windturbines in delen worden opgebouwd.

Windturbines op zee
Men heeft echter te maken met externe factoren zoals de stroming van het zeewater en de windkracht. Ook de golfslag heeft invloed op het plaatsen van de windturbines. De schepen of pontons waarop de kranen zijn bevestigd moeten met speciale technische apparatuur zijn uitgerust om de deining van de golven op te vangen zodat de kranen effectief hun werk kunnen uitvoeren.

Bouwwerkzaamheden
Inmiddels zijn de eerste zes turbines verscheept naar de locatie bij de kust van Groningen. De eerste windturbine staat inmiddels op zijn fundament in zee. Volgens de bouwbedrijven kunnen geïnteresseerden de bouwwerkzaamheden niet zien omdat het bouwproject te ver uit de kust wordt uitgevoerd.

Klimaatakkoord
Het klimaatakkoord zorgt voor de nodige uitdagingen in Nederland. Er moet nog veel gedaan worden om de afspraken en targets van het klimaatakkoord te behalen. Het Gemini-park zou er voor kunnen zorgen dat Nederland veel minder CO2 hoeft uit te stoten. De initiatiefnemers van het park verwachten dat de CO2 uitstoot per jaar met 1,25 miljoen ton zal afnemen.

Reactie van Technisch Werken
Een groot windmolenpark op zee levert een belangrijke bijdrage aan de duurzame energievoorziening voor Nederland. Toch moet men ook kijken naar het opvangen van zogenoemde black-out. De windkracht is niet op iedere dag even sterk. Daardoor ontstaan verschillen in de elektrische energie die wordt opgewekt. Als er te weinig elektrische energie wordt opgewekt ten opzichte van de vraag kan dit leiden tot een tijdelijk te kort aan stroom.

Dit wordt een black-out genoemd. Vaak worden black-outs in de praktijk nog opgevangen door vervuilende kolencentrales. Het kan dus voorkomen dat de kolencentrales gewoon blijven doordraaien om de black-outs op te vangen. Daardoor blijft de CO2 uitstoot even hoog. Dat moet niet de bedoeling zijn en daardoor is men in Nederland genoodzaakt om te zoeken naar oplossingen voor het opslaan van elektrische energie.