Een nieuwe hr-cv-ketel vaak de voordeligste keuze in 2020

Voor veel woningbezitters is een nieuwe hr-ketel nog steeds de voordeligste keuze als ze overstappen op een nieuwe verwarmingsbond. Een hoogrendementsketel (hr-ketel) is echter niet de beste keuze als men naar het milieu kijkt. Als men het milieu als zwaarste aspect laat meewegen dan kan men beter kiezen voor een warmtepomp of stadsverwarming. Aan deze verwarmingsbronnen zijn echter voorwaarden verbonden. Zo kan niet elke woning worden aangesloten op stadsverwarming. Dat komt omdat een netwerk van stadsverwarming vaak alleen in bepaalde steden aanwezig is bijvoorbeeld in de buurt van een vuilverbrandingsinstallatie waarbij tijdens het verbranden van afval warmte wordt afgegeven aan leidingwater. Niet in alle wijken kan men gebruik maken van stadverwarming.

Duurzame oplossingen zoals warmtepompen en andere varianten van lage temperatuurverwarming zijn ook niet altijd mogelijk. Dergelijke duurzame energieneutrale verwarmingsbronnen stellen hoge eisen aan de isolatie van woningen. Als een woning onvoldoende geisoleerd is kan met lagetemperatuurverwarming veel te weinig warmte worden gerealiseerd om de woning behaaglijk te maken op koude dagen.

Voor veel mensen blijft een energiezuinige hoogrendementsketel nog steeds de voordeligste oplossing. Bovendien kijken veel mensen afwachtend uit naar de ontwikkelingen vanuit de overheid en de installatiebranche op het gebied van waterstof. Een waterstofketel zal in de toekomst wellicht een effectieve vervanger kunnen worden van de huidige cv-ketels maar voor het zover is zal er eerst moeten worden nagedacht over de duurzame productie van waterstof.