Eemshaven wordt groter vanaf 2021 zodat er meer ruimte is voor techbedrijven

De provincie Groningen heeft plannen om de Eemshaven uit te breiden met 600 hectare. Door deze groei zou de Eemshaven interessanter worden voor grote techbedrijven. Het gaat hierbij om bedrijven die actief zijn in het onderzoek en de productie van waterstof. Ook op het gebied van windenergie, de ontwikkeling van batterijen, hightech en zelf bedrijven in de auto-industrie zou er meer mogelijk zijn als de Eemshaven groter wordt. De plannen werden door de provincie Groningen bekend gemaakt. Deze gemeente heeft het masterplan voor de uitbreiding samen met de naburige gemeente Het Hogeland ontwikkeld. De vraag naar grote stukken grond neemt toe in Groningen. Met name in Noordoost-Groningen zouden meer bedrijven zich willen vestigen. Dat komt omdat in dat gebied ook steeds meer grote techbedrijven actief zijn.

Bedrijven in Eemshaven

Deze bedrijven trekken elkaar aan. Volgens de provincie en de gemeente zorgt de uitbreiding van de Eemshaven ook voor meer werkgelegenheid in de regio. Er zouden meer banen ontstaan in verschillende sectoren en opleidingsniveaus. Dat is in ieder geval de verwachting van de gemeente en het provinciebestuur. Er zijn niet alleen lovende woorden. Zo zijn dorpen ook bezorgd. Door de toename in de bedrijvigheid zou er ook meer horizonvervuiling en landschapsvervuiling ontstaan. Vooral de bedrijfsgebouwen en de windmolens zouden het uitzicht voor verschillende dorpen kunnen bederven. Er is volgens de dorpen nogal snel besloten om de Eemshaven uit te breiden. De bevolking was daar liever wat meer bij betrokken. Groningen en de gemeente Het Hogeland beloven dat de woonfunctie van dorpen als Koningsoord, Oudeschip en Nooitgedacht zoveel mogelijk zal worden behouden.