FNV en VNO-NCW: geen hogere belastingen en geen bezuinigingen in 2021

De vakbond FNV en werkgeversorganisatie VNO-NCW hebben aangegeven dat het belangrijk is dat de coronasteunmaatregelen nu nog niet moeten worden afgebouwd. De maatregelen zouden in ieder geval tot het einde van dit jaar verlengd worden. Verder zijn de vakbond en de werkgeversorganisatie het er met elkaar over eens dat er een nationaal herstelplan moet komen om Nederland uit de coronacrisis te helpen. Dat hebben de vakbond en de werkgeversorganisatie geschreven in een brief die ze gezamenlijk hebben opgesteld. Deze brief werd gestuurd  aan informateur Tjeenk Willink. Ook  het demissionaire kabinet en de nieuwe Tweede Kamer hebben de brief ontvangen.

Plannen FNV en VNO-NCW

De FNV en VNO-NCW hebben aangegeven dat het plan voor 1 juni 2021 moet zijn uitgewerkt. Het herstelplan zou voor de komende 2,5 moeten gelden. De huidige steunpakketten lopen af per 1 juli 2021. Deze datum komt steeds meer in zicht. Dat zorgt er voor dat werkgever onzeker worden over hun toekomst. Ze weten niet wat er na die datum gaat gebeuren. Deze onzekerheid zorgt er voor dat ze moeilijk plannen kunnen maken voor hun toekomst. FNV-voorzitter Elzinga en VNO-NCW-voorzitter Thijssen hebben aangegeven dat deze on duidelijkheid zowel voor onzekerheid bij werkgevers als werknemers zorgt.

Geduld

Volgens de organisatie zouden de belastingen de komende jaren de komende tijd niet omhoog moeten gaan. Voor een periode van in ieder geval 2,5 jaar zouden de belastingen voor zowel burgers en bedrijven niet omhoog moeten gaan. Daarnaast zouden er ook geen bezuinigingen moeten plaatsvinden. In de brief staat dat er een belangrijke les moet zijn geleerd tijdens de herstelperiode van de vorige economische crisis. Toen werd het herstel van de economie in Nederland “in de knop worden gebroken door lastenverzwaringen en bezuinigingen”. Dat staat in de brief die ondertekend is door de twee voorzitters. Veel bedrijven zouden door de coronacrisis nieuwe schulden hebben gekregen. Deze schulden moeten uiteraard worden terugbetaald alleen moeten bedrijven daarvoor wel de tijd krijgen. De FNV en de VNO-NCW pleiten zijn van mening dat de terugbetaaltijd tien jaar of meer moet zijn. Dat is de dus de tijd die bedrijven moeten krijgen om hun schulden aan de overheid terug te betalen volgens deze organisaties. Het is echter onduidelijk wat de overheid gaat doen met de verzoeken van de organisaties.