ECB: inflatie tijdelijk maar mogelijk permanent vanaf 2021

Europese landen hebben te maken met stijgende prijzen. Er is sprake van prijsstijging in de brandstoffen maar ook in andere markten is er sprake van een stijging in de prijzen. Hierbij kun je kijken naar de energiemarkt waar de prijzen van aardgas en elektrische stroom omhoog zijn geschoten. De woningmarkt heeft al geruime tijd te maken met enorme prijsstijgingen. Inmiddels zijn consumenten voorzichtiger geworden in hun uitgaven.

Duur inflatie onduidelijk

Er is sprake van een inflatie maar hoe lang deze inflatie duurt is echter nog onduidelijk. De Europese Centrale Bank (ECB) geeft aan dat de inflatie vermoedelijk op korte termijn terug gaat keren naar een normaal niveau. De ECB geeft namelijk aan dat de prijsstijgingen vooral te maken hebben met de economische ontwikkelingen op dit moment. Door de coronacrisis hebben veel mensen niet of nauwelijks gebruik gemaakt van bepaalde producten en diensten. De vraag daalde daardoor en het geld dat in de economie terecht kwam nam ook af. Veel mensen gingen sparen.

Lockdowns voorbij

Inmiddels is duidelijk dat mensen na de coronacrisis en de lockdowns bereid zijn geweest om meer geld uit te geven. Kortom de vraag is omhoog gegaan. Er zijn meer mensen die iets meer willen betalen voor producten. De inflatie schiet omhoog. Toch is ook deze ontwikkeling van tijdelijke aard. Dat komt omdat de coronacrisis feitelijk nog niet voorbij is. De hoge prijsstijgingen kunnen de komende tijd af gaan zwakken naar mate de economie onzekerder wordt en mensen meer gaan sparen.

Inflatie mogelijk lager

DNB geeft aan dat de inflatie op dit moment op 3,4 procent ligt. Dat is het hoogste niveau sinds het jaar 2002. Veel factoren die deze hoge inflatie hebben veroorzaakt zijn van tijdelijke aard. De komende maanden zou de inflatie kunnen afzwakken aldus DNB. DNB heeft het ook over het zogenaamde base effect: de prijzen waren vorig jaar relatief laag, en alleen al de correctie daarop draagt bij aan de inflatie.