Doelstelling: kwart Nederlandse huizen van aardgas af in 2030

Het huidige kabinet heeft aan Diederik Samsom de opdracht gegeven om er zorg voor te dragen dat in 2030 veel meer woningen van het aardgas net af zijn. In dat jaar zouden in Nederland twee miljoen Nederlandse huizen zonder aansluiting op het aardgasnet moeten worden verwarmd. Deze woningen moeten dan op een andere manier worden verwarmd bijvoorbeeld doormiddel van een pelletketel of warmtepomp. Ook stadsverwarming of blokverwarming zou een oplossing kunnen zijn. Een hybridewarmtepomp is dan echter geen oplossing omdat een hybridewarmtepomp wordt gebruikt in combinatie met een aardgasgestookte cv ketel.

Aardgasvrij
Het geheel aardgas vrij maken van woningen zorgt er voor dat er een volledige energietransitie moet plaatsvinden in de verwarming en verwarmingstechniek van woningen. De doelstelling van het Nederlandse kabinet om een kwart van de woningen in Nederland in 2030 aardgas vrij te maken werd ook benoemd door Diederik Samsom in een interview met Trouw dat vrijdag 23 maart 2018 is gepubliceerd. Samsom is bekend als voormalige PvdA-leider en zal aan de slag gaan als adviseur en commissaris bij het staatsenergiebedrijf EBN. Bovendien is hij actief als onderhandelaar voor het Nederlandse klimaatakkoord. In februari 2017 werd Samsom door VVD-minister Eric Wiebes van Economische Zaken en Klimaat gevraagd als onderhandelaar.

Energietransitie
Wiebes is van mening dat er een energietransitie moet plaatsvinden. De minister is sinds zijn aanstelling bezig om stappen te ondernemen tegen het winnen van aardgas. In plaats van aardgas moet er gebruik worden gemaakt van warmtepompen waarmee warmte uit de aardbodem wordt opgepompt. Ook groene stroom zou kunnen worden gebruikt voor verwarming. De heer Samsom zal zich ook inzetten om de doelstellingen van het kabinet te verwezenlijken. Samsom geeft in de krant aan: ”iedereen weet dat aardgas, een bron van CO2-uitstoot wegens klimaatverandering, geen toekomst heeft”. Net als minister Wiebes wijs ook Samsom op de gevolgen van de aardgaswinning in Groningen. De Groningse aardbevingen geven volgens Samsom ”extra urgentie” om een energietransitie plaats te laten vinden en Nederland los te koppelen van aardgas.