Belastingverhoging van 75 procent nodig voor energietransitie van aardgas naar duurzame energiebronnen?

Uit een artikel van de Volkskrant komt naar voren dat een belastingverhoging van ongeveer 75 procent nodig is voor de energietransitie van aardgas naar schonere energiebronnen. Veel bedrijven en woningen zijn aangesloten op het aardgasnet en bevatten een gasgestookte dunwandige of dikwandige cv-installatie. Om die reden zijn de kosten voor een energietransitie behoorlijk hoog. Deze kosten moeten worden afgedekt en daarbij grijpt de overheid naar het bekende middel namelijk belastingen.

Aardgasvrij
De overheid zal bedrijven, particulieren en woningbouwcorporaties zullen door de overheid gestimuleerd worden om hun woningen en bedrijfsgebouwen van het aardgas af te koppelen. Een oplossing is het plaatsen van elektrische warmtepompen. Deze elektrische voorzieningen moeten er voor zorgen dat woningen worden verwarmd zodat er geen gebruik meer hoeft te worden gemaakt van aardgas. De belasting op elektrische stroom zou omlaag moeten om elektrische verwarmingsinstallaties interessant te maken. Elektriciteit kan namelijk op een duurzame manier worden opgewekt. De belasting op elektrische stroom zou omlaag moeten met 50 procent.

Energiebelasting
De plannen om de belasting op energie te veranderen zullen volgens de Volkskrant vrijwel zeker worden opgenomen in het Klimaatakkoord. Dit hebben deelnemers aan de klimaattafel van Diederik Samsom tegen de krant bekend gemaakt. In het Klimaatakkoord is onder andere opgenomen dat de Nederlandse uitstoot van broeikasgassen in 2030 met 49 procent moet zijn gedaald. Sinds de invoering van de energiebelasting betalen kleinverbruikers 26 cent per kubieke meter aardgas en 10,5 cent voor elk kilowattuur stroom aan energiebelasting. Als het voorstel van Samsom wordt ingevoerd zal deze belasting veranderen. De komende jaren zal de belasting op gas met 20 cent omhoog gaan per kubieke meter aardgas en de belasting op elektrische stroom met 6,5 cent omlaag gaan.

De vervuiler betaald
De energiebelasting van grootverbruikers van energie zou volgens de leden van de klimaattafel procentueel evenveel moeten stijgen en dalen als de energiebelasting van kleinverbruikers. Op dit moment hebben grootverbruikers een belastingtarief van 1 tot 6 cent per kubieke meter. Grootverbruikers zijn over het algemeen grote industriële bedrijven bijvoorbeeld in de staalproductie en de chemische industrie. In deze sectoren wordt veel energie verbruikt voor de bedrijfsprocessen. Het is belangrijk dat grootverbruikers ook inspanningen verrichten in de energietransitie daarom moeten deze bedrijven ook zeker meer belasting gaan betalen volgens de klimaattafel. Eerder werd als bekend gemaakt dat het Centraal Planbureau voorstander is van het systeem: ‘de vervuiler betaald’. Dat betekent dat bedrijven die sterk vervuilend zijn meer geld moeten betalen voor hun CO2 uitstoot en andere milieuvervuiling.