Denemarken gaat in 2050 stoppen met olie- en gaswinning in de Noordzee

In 2050 wil Denemarken gaan stoppen met het winnen van aardolie en aardgas op de Noordzee. Daarover werd gisteren een stemronde gehouden in een parlement van Denemarken. Tijdens deze stemronde heeft een meerderheid van het parlement gestemd voor het stopzetten van het verstrekken van vergunningen voor olie- en gasbedrijven die in de Noordzee aan de slag willen met het winnen van fossiele brandstoffen. Deze maatregel is belangrijk voor het behalen van de gestelde klimaatdoelstellingen. In 2030 wil Denemarken de emissie van broeikasgassen hebben gereduceerd met 70 procent. In 2050 zou het land geheel klimaatneutraal moeten zijn.

Meer duurzame energie en geen fossiele brandstoffen

Minister van Klimaat Dan Jørgensen heeft in een verklaring aangegeven dat er nu definitief een einde moet worden gemaakt aan het fossiele tijdperk. Het afschalen van de winning van fossiele brandstoffen is niet een eenvoudige klus geweest. Het besluit kwam moeilijk tot stand omdat Denemarken de grootste producent is van olie en gas is van de Europese Unie. Daarnaast wil het land ook de koploper zijn op het gebied van bestrijding van klimaatverandering. Ieder jaar worden door Denemarken ongeveer 83.000 vaten ruwe en 21.000 vaten bewerkte olie geproduceerd. Als deze productie zal worden stopgezet betekent dat een verlies van ongeveer 2,1 miljard dollar voor het land. Met het produceren van duurzame energie kan Denemarken wellicht een deel van dit verschil compenseren.