Dekkingsgraden van pensioenfondsen iets gestegen in augustus 2020

De dekkingsgraden zijn een belangrijk gegeven voor pensioenfondsen en pensioengerechtigden. Hoe beter de dekkingsgraad van pensioenfondsen hoe beter ze aan hun verplichtingen kunnen voldoen richting de pensioengerechtigden. De dekkingsgraad van Nederlandse pensioenfondsen is niet alleen belangrijk voor de pensioenen op dit moment maar ook voor de toekomst. Het is daarom goed nieuws dat de dekkingsgraden van pensioenfondsen weer iets zijn gestegen in augustus 2020. Deze stijging komt naar voren uit cijfers van onderzoeksbureau Aon die dinsdag zijn bekend gemaakt.

Dekkingsgraad gestegen

De gemiddelde dekkingsgraad steeg met 3 punten en kwam daardoor uit op 96 procent. Dit percentage maakt echter niet duidelijk dat de pensioenfondsen er heel goed voor staan. De stijging kan een tijdelijke ontwikkeling zijn omdat de aandelenkoersen iets zijn hersteld. Daarnaast is er sprake van een stijgende rente. Het rendement van het geld dat pensioenfondsen hebben belegd neemt daardoor automatisch iets toe. De afgelopen tijd zijn de dekkingsgraden van pensioenfondsen meerdere malen op en neer gegaan. Deze beweging is onder andere het gevolg van het economische beleid vanuit de Europese Centrale Bank de ECB.

Deze centrale bank hanteert een lage rente die iets omhoog is gegaan in augustus. Verder ging het wat beter met de aandelenmarkt in augustus. De beleggingen van pensioenfondsen stonden er beter voor. Er was echter in maart nog een sterke daling genoteerd. De komende tijd is onzeker voor veel bedrijven en organisaties die te maken hebben gehad met de coronacrisis en de maatregelen die daaruit zijn voortgevloeid. Dat heeft ook een effect op de aandelenkoersen.