CPB: koopkracht stijgt in 2019 met 1,2 procent

Het Centraal Planbureau heeft op woensdag 19 juni 2019 gegevens bekend gemaakt over de economie en arbeidsmarkt in Nederland. Daarbij is onder andere aan de orde gekomen dat de werkloosheid in 2019 iets verder zal gaan afnemen. Daarnaast werd de krapte op de arbeidsmarkt genoemd en een matige loonstijging. In 2019 hebben veel werknemers te maken gehad met een loonstijging ten gevolge van de verhoging van de cao-lonen. In 2019 werden namelijk voor verschillende sectoren nieuwe collectieve arbeidsovereenkomsten van kracht. In deze cao’s werden ook loonsverhogingen vastgelegd waardoor veel werknemers hun inkomens hebben zien stijgen. De stijging in de lonen heeft ten gevolge dat er ook meer inkomsten binnen komen. De koopkracht gaat omhoog.

Ondanks deze ontwikkeling wordt er niet aanzienlijk meer geld uitgegeven. De binnenlandse uitgaven blijven laag. Zowel bedrijven als consumenten nemen een afwachtende houding aan en stellen geplande grote uitgaven langer uit. Er heerst namelijk onzekerheid in verschillende markten. Mensen hebben last van de uitwerking van de handelsconflicten en zijn bezorgt over de komende tijd. Daardoor wordt er weinig geld uitgegeven en blijft het inflatiepercentage laag. De inflatie is zo laag dat de Europese Centrale Bank, de ECB, overweegt om maatregelen te nemen. Ook die maatregelen kunnen invloed hebben op de koopkracht van de Nederlandse bevolking.