Consumentenvertrouwen in september 2019 gedaald

In Nederland daalt het vertrouwen van consumenten in de economie naar een steeds lager punt. In augustus kwam het consumentenvertrouwen nog uit op nul procent maar een maand later is dit vertrouwen onder de nul beland. Volgens de index van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) kwam het consumentenvertrouwen in september 2019 uit op -2 punten.

Dat maakt duidelijk dat het overgrote deel van de consumenten geen of weinig vertrouwen heeft in een economische groei of hier bezorgd over is. Als de index van het CBS op nul staat is er sprake van een balans tussen het aantal mensen dat een positief en negatief heeft van de economische ontwikkelingen. Onder de nul maakt duidelijk dat het aantal mensen met een negatief beeld hierover de overhad heeft.

Hoewel het aantal pessimisten de overhand heeft ligt het indexcijfer van min twee nog altijd wel boven het gemiddelde van de afgelopen twintig jaar: -4. Met name in de komende twaalf maanden verwachten consumenten weinig goeds van de economische ontwikkelingen. Daardoor is ook de koopbereidheid onder consumenten naar beneden gegaan. Consumenten zijn behoorlijk wat negatiever over hun eigen financiële situatie: die deelindicator daalde naar -7 punten.