Consumentenvertrouwen gedaald in mei 2023

Het vertrouwen van consumenten is in de maand mei van 2023 afgenomen. De afgelopen zes maanden bleek het consumentenvertrouwen een groei te vertonen. Inmiddels is duidelijk geworden dat aan deze positieve tendens ook een einde kan komen. Consumenten in Nederland zijn over de economie in de komende twaalf maanden negatiever gestemd. Een positief punt is echter wel dat de koopbereidheid van consumenten in de maand mei iet is toegenomen. In de maand mei kwam het consumentenvertrouwen in Nederland op min 38 punten uit. Dit heeft het Centraal Bureau voor de Statistiek berekenend. Dat cijfer ligt 1 punt lager dan in de maand april. Toch staat het cijfer er wel gunstiger voor dan in september 2023 toen deze indicator uit kwam op min 59.

Dat is het laagste cijfer sinds de start van het onderzoek. In de maand november begon het consumentenvertrouwen tekenen van herstel te tonen. Dat is een goede ontwikkeling maar het consumentenvertrouwen staat nog lang niet op het gemiddelde indexcijfer van min 10. In de maand mei zijn consumenten ook negatiever gestemd over het economische klimaat. Het economische klimaat omvat ook de beeldvorming over de afgelopen 12 maanden en de verwachte economische situatie over de komende 12 maanden. De indicator voor dit consumentenvertrouwen is gedaald naar -53, tegenover -48 in april. Veel consumenten blijken het komende jaar huiverig tegemoet te zien. Daar staat tegenover dat de mensen hun eigen financiële situatie wel wat positiever beoordelen. Zo is de koopbereidheid gestegen van -30 naar -28. Consumenten vinden mei 2023 een betere tijd om grote aankopen te doen.