Consumentenvertrouwen blijft hoog in juli 2018

De stemming onder consumenten blijft positief. De index die hiervoor gehanteerd wordt blijft op 23 punten staan. Dit aantal is even hoog als in de maand juli. Dat maakte het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) vrijdag 20 juli 2018 bekend. De koopbereidheid onder consumenten blijft volgens het CBS ook stabiel. Dat maakt dat het economische klimaat in Nederland stabiel positief blijft.

Het consumentenvertrouwen is met een indexcijfer van 23 punten ruim boven het gemiddelde consumentenvertrouwen over de afgelopen twintig jaar. Dit gemiddelde indexcijfer is namelijk -3). Het gemiddelde indecijfer op het gebied van consumentenvertrouwen ligt in twintig jaar laag omdat er sprake is geweest van een economische crisis. In 2013 daalden het consumentenvertrouwen op een -41 in de maand maart. In 2000 was het consumentenvertrouwen op het hoogste punt ooit namelijk op een stand van 36. Sinds het jaar 2016 is het gemiddelde consumentenvertrouwen ieder jaar stabiel boven de 20 punten uitgekomen.

De bestedingen van consumenten gaan ook omhoog. In de maand mei werd door Nederlandse consumenten 1,9 procent meer besteed dan een jaar eerder. De stijging in de uitgaven werden vooral gedaan aan voedings- en genotmiddelen en aan diensten. Onder de categorie diensten vallen uitgaven aan bijvoorbeeld verzekeringen, woninghuur, openbaar vervoer en bezoeken aan een restaurant of kapper.
Consumenten geven ook meer geld uit aan duurzame producten. In de maand mei lagen de uitgaven op dit gebied 1 procent hoger ten opzichte van mei 2017. Bij duurzame goederen kun je denken aan producten zoals auto’s, meubels en kleding.