CO2 voetafdruk investeringen ABP in 2020 kleiner door coronavirus

Door het coronavirus is de wereldwijde luchtvervuiling om laag gegaan. Dat is één van de weinige ‘gunstige’ effecten van de maatregelen die tegen het coronavirus zijn genomen. De maatregelen om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan zorgen er voor dat er minder wordt geproduceerd en getransporteerd. Er wordt daardoor ook minder CO2 en fijnstof uitgestoten. Ook pensioenfondsen merken dat er minder CO2 wordt uitgestoten. Pensioenfonds ABP is het grootste pensioenfonds in Nederland en heeft 2,9 miljoen deelnemers.

Deze organisatie heeft zichzelf doelstellingen opgelegd op het gebied van duurzaam en verantwoord beleggen. Deze doelstellingen heeft het pensioenfonds naar eigen zeggen ruimschoots gehaald. Dit bericht werd op woensdag 6 mei 2020 bekend gemaakt door het ABP. Het pensioenfonds voor ambtenaren en onderwijspersoneel heeft haar resultaten op het gebied van duurzaamheid bekend gemaakt in een duurzaamheidsverslag. Door het ABP wordt het geld voor de betaling van pensioenen geïnvesteerd in bedrijven en sectoren die duurzaamheid in de breedste zin van het woord bevorderen. Dit verstaat ABP onder verantwoord beleggen. Daarnaast spreekt het pensioenfonds ondernemingen waar ze in investeert aan op duurzaamheid en verduurzaming zodat deze ondernemingen groener en maatschappelijk[PG1]  verantwoorder ondernemen.