Gevolgen coronavirus voor technische arbeidsmarkt nog onduidelijk in maart 2020

Het coronavirus heeft een groot effect op de economie. Niet alleen de wereldeconomie merkt de negatieve effecten van het coronavirus ook landelijke economieën lijden onder de effecten van dit virus. Er zijn echter wel verschillen merkbaar tussen sectoren. Zo heeft met name de toeristische branche een klap gekregen van het coronavirus. Ook het internationale vliegverkeer merkt de negatieve effecten. Reisadviezen worden aangepast en hotels merken de nadelige effecten ook. Mensen kunnen daarnaast niet meer grote evenementen bezoeken in bepaalde regio’s uit angst dat het coronavirus zich verder gaat verspreiden. Dat zorgt er voor dat organisaties die verbonden zijn aan het organiseren van evenementen de negatieve effecten van het virus ook merken.

In verschillende dienstverlenende sectoren en in de handel heeft men het handenschudden tijdelijk afgezworen. Vooralsnog blijkt het schadelijke effect in deze sectoren nog beperkt. De technische sector en de bouw hebben echter nog weinig te maken gehad met de schadelijke effecten van het coronavirus. Het lijkt er op dat deze sectoren nog redelijk goed kunnen doordraaien ondanks de verdere verspreiding van het virus in Nederland. Het is echter nog onduidelijk wat de verdere effecten zullen zijn van het coronavirus voor de economie.