CO2 uitstoot vleesconsumptie en Nationale Week Zonder Vlees 2018

Duurzaamheid is een centraal onderwerp op de website technischwerken.nl. Klimaatneutraal, wonen en werken heeft namelijk veel te maken met techniek en technologie. Ook de voedingsmiddelenindustrie houdt hiermee verband. Het is bekend dat vlees en de vleesproductie milieubelastend is. Gemiddeld staat de consumptie van 1 kilo rundvlees op het gebied van broeikasgassen gelijk aan 180 kilometer autorijden. Vlees heeft op verschillende manieren een negatief effect op het broeikaseffect. Dat komt omdat er broeikasgassen ontstaan tijdens de teelt van voerdergewassen en het produceren van voedsel voor dieren. Daarnaast komen er ook verteringsgassen vrij vanuit de dieren. Zo ontstaat er methaan, bij herkauwers (39%) en de omzetting van mest (10%). Bovendien wordt er veel energie verbruikt bij het transport van vee en het verwerken van vlees. Deze informatie is afkomstig van Blonk Consultants van Voedingscentrum.nl. Verder zijn er op internet verschillende gegevens en bronnen te vinden over vleesconsumptie en CO2 emissie en het verband daar tussen. Deze informatie is dikwijls afkomstig van milieuorganisaties en organisaties die zich inzetten voor een beter klimaat.

Het valt op dat er op internet veel te lezen is over de schadelijkheid van vlees voor het milieu. Het gehele proces voor de vleesconsumptie bestaat uit verschillende aspecten die er voor zorgen dat zowel de productie van vlees als de consumptie daarvan niet goed is voor het klimaat. Het is onder andere om die reden dat de Nationale Week Zonder Vlees van start is gegaan in maart 2018. Verschillende voedselproducenten en supermarkten hebben zich bij dit initiatief van vegetariër Isabel Boerdam aangesloten. Ze hebben het over een ‘flexitarisch’ eetpatroon. Volgens de initiatiefnemers is het elke dag vlees eten niet goed en bovendien niet meer van deze tijd. Wereldwijd is voedsel en de voedingsmiddelenindustrie verantwoordelijk voor ruim 25 procent van de uitstoot van broeikasgassen. Meer dan de helft van deze broeikasgassen komt voort uit de verwerking van dierlijke producten. Het RIVM had in 2017 al in een rapport benoemd dat onder andere de emissie van broeikasgassen uit de voedselconsumptie beperkt moet worden. Dit is een belangrijk aspect voor het behalen van het klimaatakkoord van Parijs wil halen. Uit dit klimaatakkoord komt naar voren dat er 40 procent minder CO2-uitstoot moet plaatsvinden in 2030.