CBS geeft aan dat er minder werk is in uitzendbranche eind 2022

Het Centraal Bureau voor de statistiek heeft benoemd dat het aantal vacatures op de Nederlandse arbeidsmarkt afgenomen is. Naast deze ontwikkeling heeft het CBS ook gekeken naar het aantal banen dat in Nederland bestaat. Daarbij heeft het statistiekbureau ook gekeken naar het soort banen dat vervuld is. Volgens het CBS neemt het aantal banen alleen maar toe in Nederland. Met name voor zelfstandigen zonder personeel worden veel arbeidsposities vervuld.

Het aantal uitzenduren neemt echter af. Er is namelijk volgens het CBS minder werk voor de uitzendkrachten. Dat heeft natuurlijk effect op de werkgelegenheid voor uitzendkrachten. De uitzendbranche is een sector die wel als graadmeter wordt beschouwd voor de economie. Als het goed gaat met de economie worden meer uitzendkrachten ingeleend. Als er minder gunstige economische verwachtingen zijn dan gaan bedrijven vaak hun personeelsbestand bekijken. Daar vloeit uit voort dat ook wordt gekeken naar de tarieven van uitzendbureaus en naar het nut van bepaalde flexkrachten.

Als de economie te maken krijgt met een recessie dan zullen uitzendbureaus dat meteen gaan merken omdat er dan meer uitzendkrachten worden opgezegd. Hoe meer uitzendkrachten worden opgezegd hoe meer inspanningen uitzendbureaus moeten leveren om deze krachten van een andere baan te voorzien. Dat heeft een effect op de arbeidsmarkt waarop het aanbod aan personeel alleen maar gaat toenemen. Met name het aanbod aan flexibel personeel zal stijgen.