Brancheorganisatie INretail wil einde aan lockdownmaatregelen in januari 2022

Waar de meeste media in Nederland vooral benadrukken da brancheorganisatie INretail bereid is om coronapassen te controleren leest de oplettende lezer de wrange werkelijkheid achter deze verdraaide nieuwsberichten. Winkeliers zijn namelijk door de lockdowns zo hard geraakt dat ze bereid zijn om bijna alles te doen om uit de verstikkende coronalockdownmaatregelen uit te komen. Zelfs het controleren van coronapassen wordt daarbij niet meer geschuwd. Brancheorganisatie INretail geeft zelf aan dat winkeliers tot veel bereid te zijn om uit de crisismodus te komen. Daarbij wordt benoemd dat het controleren van coronatoegangsbewijzen ook tot de mogelijkheden zou kunnen behoren. In veel mediaberichten werd tot voor kort nog aangegeven dan de winkeliers nog zeer fel tegen het coronapassen waren.

De zogenaamde omslag waarover een aantal mediabronnen gretig rapporteren is echter niet uit vrije wil ontstaan maar puur vanuit de zeer vervelende situatie waarin veel winkeliers zich bevinden. Door de lockdown moeten ze hun bedrijven weer dicht houden voor klanten en dat notabene in de Kerstperiode en het begin van 2022. Daardoor lopen veel winkeliers inkomsten mis en komen ze verder in de problemen. Hoewel de winkeliers deze problemen zelf helemaal niet hebben veroorzaakt worden ze door de crisissituatie wel gedwongen om over (morele) grenzen heen te gaan om uit de financiële problemen te komen. Het controleren van coronapassen is dus niet iets wat ze willen doen uit overtuiging dat dit nut heeft in de bestrijding van de coronapandemie maar meer omdat ze anders bang zijn dat lockdowns nog langer gaan duren waardoor de problemen alleen maar groter worden.

Brancheorganisatie INretail geeft aan “we kunnen gecontroleerd en veilig open”. Daar werd aan toegevoegd: “en zijn bereid daarvoor met extra maatregelen te komen.” Een voorbeeld van de maatregelen die ze willen invoeren is minder klanten per vierkante meter in de winkels toe te laten. Ze zijn ook bereid om na te denken over het invoeren van controles van coronapassen. Daarover hadden ze eerder wel een aantal bezwaren die nog niet zijn opgevangen. Zo zorgt het controleren van coronapassen er voor dat er extra personeel moet worden ingezet. Daarnaast kan het controleren van coronapassen er ook voor zorgen dat er vlak voor de winkels meer drukte ontstaat. Er zijn nog een hoop zaken waarover nagedacht moet worden. Bovendien neemt de maatschappelijke weerstand tegen 2G en 3G beleid toe. Dat blijkt ook uit de rechtszaken die zwembaden hebben aangespannen tegen de coronapassencontrole. Zij zijn daarin gelijk gesteld. In de lijn van die ontwikkelingen is het breder invoeren van coronapassen in de maatschappij gene logische set.