Werknemers hebben kleine loonstijging in 2022 maar inflatie is hoger

Veel werknemers in Nederland zullen op het eerste salarisstrookje van 2022 een hoger salaris aantreffen dan vorig jaar. Dat komt omdat de salarissen voor een groot aantal werknemers in Nederland iets omhoog zijn gegaan. Hoewel de salarissen voor een grote groep zijn gestegen is de koopkracht voor veel mensen er niet op vooruit gegaan de afgelopen tijd. Ook in 2022 zullen veel producten en diensten harder in prijs zijn gestegen dan de salarisverhoging die de mensen hebben ontvangen. Dat zorgt er voor dat de koopkracht van veel werknemers toch is gedaald.

Thuiswerkvergoeding biedt weinig compensatie

Een groot aantal werkgevers die haar medewerkers laat thuiswerken kan hiervoor ook een onbelaste thuiswerkvergoeding verstrekken van twee euro per dag. Dit is echter onvoldoende om het probleem in de oplopende kosten te compenseren. Dit werd dinsdag 4 januari 2022 bekend gemaakt door hr- en salarisdienstverlener ADP. Deze salarisdienstverlener maakt ieder jaar een berekening van de salarissen op basis van nieuwe belastingregels en loonontwikkelingen. Ook neemt ADP de ontwikkelingen op het gebied van uitkeringen, pensioenen en overige relevante ontwikkelingen mee in de berekening voor de koopkracht.

Verschillen

Volgens ADP gaat personeel dat fulltime werkt en minimumloon krijgt er maandelijks 19 euro per op vooruit. Werknemers die een modaal inkomen hebben houden onder de streep 9 euro extra over. Dit heeft volgens het ADP te maken met een stijging van het minimumloon, een lagere inkomstenbelasting en een hogere heffingskorting. Mensen die parttime werken of een jeugdloon ontvangen kunnen er enkele euro’s op achteruitgaan.

Dit heeft te maken met een lagere arbeidskorting. Dat is voor mensen die 1.700 euro bruto per maand verdienen en parttime werken. Voor deze groep is het salaris per maand ongeveer drie euro lager volgens de berekening van het ADP. Niet iedereen gaat er dus op vooruit. Het ADP kijkt overigens in de berekeningen niet naar een eventuele loonsverhoging die voortkomt uit een cao.