Bouwbedrijf Heijmans haalt meer winst ondanks dalende woningverkoop in Nederland in 2018

In de eerste helft van 2018 heeft bouwbedrijf Heijmans behoorlijk wat meer omzet en winst weten te behalen. Het bouwbedrijf sloot het eerste half jaar af met een winst van acht miljoen euro. Deze winst werd behaald ondanks tegenvallende woningverkoop. Er werden nauwelijks nieuw woningen verkocht omdat er in Nederland steeds minder geschikte bouwgrond beschikbaar komt. Ook is er vanuit overheden sprake van een trage besluitvorming. Dat zorgt er voor dat de bouw van woningen vertraging oploopt. Er is vanuit de woningmarkt echter wel voldoende vraag naar nieuwe huizen.

Orderportefeuille
Het bouwbedrijf Heijmans doet echter meer dan woningbouw en is ook onder andere actief in de utiliteit en industrie. De omzet van Heijmans steeg tot 780 miljoen euro in de eerst helft van 2018. Dat is een aanzienlijke stijging ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar. Toen kwam de omzet van het bouwbedrijf uit op 646 miljoen euro. Het bouwbedrijf krijgt ook meer opdrachten waardoor de orderportefeuille van het bouwbedrijf groeit. De orderportefeuille steeg naar 2,2 miljard euro. Ook hierin is sprake van een stijging ten opzichte van het einde van 2017. Er is op dit gebied sprake van een stijging van 300 miljoen euro. In totaal heeft Heijmans voor 451 miljoen euro aan nieuwbouwprojecten op de woningmarkt in de planning. Aan het einde van 2017 stond nog voor een bedrag van 420 miljoen euro in de planning.

Gebrek aan materiaal en personeel
In het eerste half jaar daalde het aantal verkochte woningen van Heijmans tot 1.065. De daling van de woningverkoop heeft volgens Heijmans te maken met de trage besluitvorming over nieuwbouwprojecten en het gebrek aan geschikte bouwlocaties. Dit zijn echter niet de enige problemen. Er is ook krapte op de inkoopmarkt. Materialen worden in bouw schaarser en dat zorgt er voor dat de kosten van materialen omhoog gaan. Net als alle bouwbedrijven merkt ook Heijmans dat het bouwpersoneel op de arbeidsmarkt schaarser wordt. Voor de bouw van woningen en utiliteit is ervaren bouwpersoneel nodig. Daarvoor zetten bouwbedrijven vacatures open en worden ook BBL trajecten beschikbaar gesteld om de instroom van nieuw bouwpersoneel maar zo groot mogelijk te maken.