Bouwbedrijf Heijmans herstelt in 2017

Bij bouwbedrijf Heijmans is het herstel de afgelopen maanden goed merkbaar. Topman Ton Hillen geeft aan dat bij de prestatie van de halfjaarcijfers een positief beeld werd geschetst en dat deze lijn wordt doorgezet in 2017. Volgens het bedrijf is de omzet van het Heijmans in het derde kwartaal precies volgens verwachting. Daarnaast was de orderportefeuille van het bedrijf in de maand september op een goed niveau. Daarom heeft Heijmans besloten om een aantal leningen af te lossen. Dit doet het bouwbedrijf eerder dan gepland.

De kredietfaciliteit wordt door Heijmans vervroegd teruggebracht van 176 miljoen euro naar 156 miljoen euro. Het bouwbedrijf maakt deze stap drie kwartalen eerder dan is genoteerd in afspraken met de banken en kredietverstrekkers. Het besluit om de leningen gedeeltelijk af te lossen heeft onder andere te maken met de eerder genomen maatregelen die zijn genomen om de financiële risico’s op een aantal specifieke projecten te beperken.

Voor het eerst sinds 2011 heeft Heijmans in de eerste helft van het jaar weer zwarte cijfers genoteerd. Het bedrijf heeft onder andere te maken gehad met probleemprojecten. Ondanks dat ligt het bedrijf nu weer op koers richting een structureel herstel. De bouw van de Wilhelminasluis in Zaandam is een voorbeeld van een tegenvallend project. Het bouwbedrijf heeft hiervoor echter een voorziening van 8 miljoen euro getroffen en dat lijkt toereikend.

Woningbouw
Net als andere bouwbedrijven weet ook Heijmans te profiteren van de woningmarkt. Er worden steeds meer nieuwe woningen gebouwd. In de eerste tien maanden zijn er al 1636 woningen verkocht. In dezelfde periode in 2016 waren dit nog 1344 woningen. De utiliteit is echter een sector waarin het duurzame herstel van het bouwbedrijf nog maar moeilijk merkbaar is.