Betonsector tekent dinsdag 10 juli 2018 voor 30 procent minder CO2 uitstoot in 2030

Op dinsdag 10 juli 2018 hebben ongeveer vijftig bedrijven in de betonsector getekend voor het zogenaamde betonakkoord. In dit document zijn afspraken vastgelegd over het verduurzamen van de betonsector. Daarbij gaat het met name over het reduceren van de CO2 uitstoot in de betonverwerkende industrie.

Betonakkoord
Ondertekenaars van het betonakkoord zijn verschillende bedrijven waaron opdrachtgevers als ProRail en Rijkswaterstaat, bouwbedrijven Strukton, BAM en VolkerWessels. Ook producenten uit de betonsector hebben het beton akkoord ondertekend. Hierbij kun je denken aan bedrijven zoals Cementbouw en VBI. Tot de ondertekenaars van het betonakkoord behoort ook staatssecretaris Stientje van Veldhoven van Infrastructuur en Waterstaat.

Duurzaamheidscriteria
Jaarlijks wordt er in Nederland ongeveer 15 miljoen kubieke meter nieuw beton geproduceerd. Voor het produceren van beton is veel energie nodig. Net als andere bedrijven moeten ook betonverwerkende bedrijven verduurzamen. Daarom worden er meer duurzaamheidscriteria gehanteerd bij aanbestedingen. Zowel aannemers, opdrachtgever en producenten gaan duurzaamheidscriteria hanteren bij aanbestedingen.

Circulaire economie

De circulaire economie is gericht op het beperken van het gebruik van nieuwe grondstoffen voor het vervaardigden van producten. In plaats daarvan worden producten en grondstoffen in een circulaire economie zoveel mogelijk hergebruikt en gerecycled. Uit het betonakkoord komt naar voren dat in 20130 al het betonafval moet worden hergebruikt. Op die manier levert de betonsector een bijdrage aan de circulaire economie.

Doelstellingen voor 2018
Niet alle doelstellingen in het betonakkoord zijn gericht op de verre toekomst. Ook in 2018 moeten resultaten worden geboekt. Dit jaar moet namelijk de CO2 emissie worden gereduceerd met dertig procent ten opzichte van het jaar 1990. Deze afspraak correspondeert met de afspraken die zijn vastgelegd in het regeerakkoord.