Bepaalde sectoren kwetsbaar door hoge energieprijzen eind 2021

Er zijn verschillende sectoren die de gevolgen van een hoge energierekening harder merken dan andere sectoren. Zo is de glastuinbouw een gevoelige sector als het op energie aankomt. In deze sector kost energie 15 procent ten opzichte van de omzet. Dat betekent dat energie een groot deel van de kostenpost is. Wanneer de prijzen voor energie omhoog gaan komt het verdienmodel van bedrijven in de glastuinbouw in gevaar. Uit berekeningen van ABN Amro komt naar voren dat bij een kleine verdubbeling van de energiekosten een gemiddelde tuinder geen winst meer maakt. Op dit moment zijn de variabele prijzen voor gas en stroom 3,5 keer zo hoog ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar.

Daarom zijn er inmiddels een aantal telers die hebben besloten om hun kassen leeg te laten staan. Dat heeft de brancheorganisatie Glastuinbouw Nederland vorige week aangegeven. Als er echter minder in kassen wordt verbouwt heeft dat weer effect op de beschikbaarheid van bepaalde producten. Zo worden bepaalde voedingsmiddelen zoals groenten in kassen gekweekt. Als er minder in kassen wordt gekweekt worden bepaalde gewassen duurder. De consumentenprijzen gaan dan ook verder omhoog. Dat werkt weer een hoger inflatiecijfer in de hand. De inflatie is door de hoge energieprijzen sowieso behoorlijk omhoog gegaan. De ECB heeft echter de centrale rente nog niet verhoogd. Als dat gebeurd zal dat vervolgens een effect hebben op verschillende sectoren. Het lenen van geld wordt dan duurder.