Komen er minimumtarieven voor zzp’ers in bepaalde sectoren vanaf 2017?

Zelfstandigen zonder personeel (zzp’ers) zijn in 2016 meerdere malen in het nieuws geweest. Het ging dan met name om de Wet Deregulering Arbeidsrelaties die de Verklaring Arbeidsrelatie (VAR-verklaring) heeft vervangen. De Wet DBA moet er voor zorgen dat er meer helderheid ontstaat voor de overheid met betrekking tot de arbeidsrelatie tussen de zzp’er en de opdrachtgever. Dit zorgde voor veel onrust onder zzp’ers en opdrachtgevers. Er zijn sectoren waar zzp’ers het extra zwaar hebben door stevige concurrentie tussen zzp’ers onderling. De huidige vicevoorzitter van de FNV Gijs van Dijk vindt daarom dat er een minimumtarief voor zzp’ers in bepaalde sectoren moet worden vastgesteld.

Minimumtarief voor zzp’ers
Dit minimumtarief zou moeten worden ingevoerd in sectoren waar de uurlonen voor zzp’ers te laag liggen door concurrentie tussen zzp’ers  onderling. Volgen Van Dijk kunnen zelfstandigen in veel gevallen geen goed tarief voor hun werkzaamheden vragen. Daardoor verdienen ze te weinig om een verzekering te kunnen betalen. Om die reden moet volgens hem in bepaalde sectoren een minimumtarief worden ingevoerd. Dit maakte de heer Van Dijk bekend tegen nieuwswebsite NU.nl. De heer Van Dijk staat op nummer 5 van de lijst van de PvdA. Hij vindt dat het minimumtarief voor zzp’ers in eerste instantie moet worden ingevoerd in sectoren waar een hoog werkaanbod aanwezig is, kortom sectoren waarin veel arbeidskrachten beschikbaar zijn waardoor de lonen en dus ook de tarieven voor zzp’ers laag uitvallen. De heer Van Dijk benoemde daarbij de zorgsector en de bouwsector als voorbeeld. Ook in de mediasector zou sprake zijn van een hoog werkaanbod.

Verplichte basisverzekering voor zzp’ers
Verder pleit Van Dijk voor een verplichte basisverzekering voor zzp’ers. Dit is volgens hem belangrijk omdat zzp’ers anders grote risico’s lopen om financieel in de problemen te raken als ze langdurig ziek worden. Om die reden is de verplichte basisverzekering voor zzp’ers is ook opgenomen in het verkiezingsprogramma van de PvdA.