Hoge energieprijzen zorgen voor rem op economische groei in 2021

De afgelopen tijd zijn er verschillende berichten in het nieuws geweest over de hoge energieprijzen. Het is duidelijk dat hoge energieprijzen een effect zullen hebben op de bestedingsruimte van zowel huishoudens als bedrijven. Hoeveel effect is nog niet precies duidelijk. Dat komt omdat er verschillende factoren zijn die invloed uitoefenen op de energierekening. Allereerst is er natuurlijk de gasprijs die een grote invloed heeft maar de prijs van elektrische stroom heeft ook invloed. Veel elektrische stroom wordt tegenwoordig opgewekt met aardgas in plaats van met steenkool. Dat heeft te maken met de CO2 emissie die lager is bij de verbranding van aardgas dan bij de verbranding van steenkool.

Aardgas en elektriciteit

Daarnaast worden zowel op aardgas als op elektrische stroom belastingen geheven door de overheid. Het is duidelijk dat men bij een lager verbruik ook minder hoeft te betalen. Verder heeft ook het weer een grote invloed op de prijs van aardgas en in bepaalde mate ook op de prijs van stroom. Bij een koude winter zal de vraag naar aardgas gaan toenemen. Niet alleen door consumenten maar ook door bedrijven. Het gevolg zal een hogere gasprijs zijn. Als consumenten minder geld kunnen uitgeven zal dat een effect hebben op het resultaat van veel bedrijven. Die zien bovendien dan zelf ook nog hogere energierekeningen tegemoet.

Rabobank

Dat betekent dat bedrijven ook hogere productiekosten hebben. Denk daarbij ook aan de transportkosten die hoger zullen zijn als de prijzen voor benzine, diesel en aardgas (lpg) hoog blijven. De economie zou door deze ontwikkelingen in 2022 mogelijk minder hard gaan groeien. Deze inschatting maakt de Rabobank. De komende tijd is er veel onduidelijk over de ontwikkeling van de energieprijzen. Afgelopen week belanden de prijzen voor energie nog op een recordhoogte maar inmiddels is er ook weer een kleine afzwakking van de energieprijzen waargenomen.

Energie besparen

Verder kijken steeds meer mensen kritisch naar hun energierekening. Er wordt meer geld en tijd gestoken in het beperken van het energieverbruik. Daardoor neemt de vraag naar energie wellicht ook af. Als de energieprijzen laag zijn wordt er minder naar de instelling van de thermostaat gekeken. Nu de energieprijzen hoger zijn zet men de thermostaat al snel een stukje lager. Dan is het dragen van een nieuwe warme trui snel terugverdiend.