Beoordelingsgesprek vervangen door personal coaching werknemers?

Het beoordelingsgesprek zou moeten worden vervangen door doorlopende coaching van een werknemer. Dat is de visie van Kilian Wawoe. Hij is docent Human Resources Management aan de Vrije Universiteit in Amsterdam. Wawoe is zelf voormalig hr-manager bij ABN Amro. Hij heeft zijn conclusie over het beoordelingsgesprek getrokken op basis van een onderzoek. Dit onderzoek heeft de afgelopen zeven jaar geduurd en gedurende het onderzoek zijn honderden managers en werknemers benaderd.

Liever coachen dan beoordelen
Volgens Wawoe vormen de beoordelingsgesprekken een grote kostenpost. Daarnaast zouden beoordelingsgesprekken eerder voor slechtere verhoudingen zorgen tussen het management en het personeel dan voor betere verhoudingen. Een beoordelingsgesprek gaat over het algemeen over het verleden omdat het recente werkverleden van de werknemer in het bedrijf wordt beoordeeld. Wawoe vindt dat er juist meer aandacht besteed moet worden aan de toekomst van de werknemer binnen het bedrijf. Men zou aandacht moeten besteden aan de vraag hoe een werknemer beter in zijn of haar werk kan worden.

Beoordelingsgesprekken niet objectief
Tijdens het onderzoek werden door Wawoe verschillende gesprekken gevoerd. Uit deze gesprekken kwam naar voren dat veel van de werkgevers en werknemers die aan het onderzoek deelnamen de waarde van beoordelingsgesprekken niet inzien. Die conclusie is volgens Wawoe terecht. Er zouden namelijk ook andere factoren een rol spelen tijdens het beoordelingsgesprek. Deze andere factoren hebben niet zozeer te maken met het functioneren maar meer met persoonlijke aspecten. “Zo worden mannen beter beoordeeld dan vrouwen, niet omdat ze beter zijn, maar omdat ze meer hun mening geven en managers geen zin hebben in een conflict”, volgens Wawoe. “In de volksmond wordt het beoordelingsgesprek daarom ook wel het ‘veroordelingsgesprek’ genoemd.”

Kosten van een beoordelingsgesprek
Beoordelingsgesprekken kosten in Nederland ongeveer een miljard euro aldus Wawoe. Als alle werkenden jaarlijks vier uur kwijt zijn aan het beoordelingsgesprek dan zou de kostenpost uitkomen op 70 miljoen euro aldus Wawoe. Naast de investering in tijd moeten ook de speciale personeelsafdelingen en de IT-systemen meegerekend worden. Volkens Wawoe leiden alle kosten tot een totale hoogte in uitgaven van ongeveer 1 miljard euro.