Werknemers verrichten in 2016 voor 20 miljard euro onbetaald overwerk

Ieder jaar wordt door Nederlandse werknemers voor ongeveer 20 miljard euro onbetaald overgewerkt. In Nederland werken ongeveer zeven miljoen werknemers die gezamenlijk voor miljarden euro’s extra werken zonder dat ze daarvoor loon ontvangen. Dit bericht komt naar voren uit een onderzoek dat door de TNO is uitgevoerd in opdracht van vakbond FNV. Op dinsdag 18 juli 2017 werden de resultaten van het onderzoek gepubliceerd.

Als men het overwerk verdeeld over het aantal werknemers in Nederland dan werkt iedere werknemer gemiddeld iets meer dan drie uur onbetaald over per week. Dit zou een werknemer gemiddeld een bedrag van 3.200 aan loon per jaar kosten. Volgens het onderzoek van de TNO zijn het vooral de hoger opgeleiden die onbetaald overwerken. Onder de hoger opgeleiden werkt gemiddeld 74 procent weleens onbetaald door voor de baas. Bij werknemers met lagere opleidingen is dat ongeveer 29 procent. Verder wordt het overwerk voor de lager opgeleiden vaker doorbetaald.

Verder heeft de FNV ook duidelijke ontwikkelingen gezien op het gebied van dienstverbanden. De vakbond geeft aan dat er steeds meer werknemers worden aangenomen. De bestaande contracten worden door werkgevers uitgebreid. Dit zorgt er voor dat er volgens de vakbond 300.000 extra voltijdbanen bij zijn gekomen de afgelopen tijd.