Behoud eigen personeel belangrijk bij krappe arbeidsmarkt in 2023

Hoewel de arbeidsmarkt bijzonder krap is in 2023 zal ook aandacht besteed moeten worden aan het behoud van personeel. Steeds meer bedrijven zijn gericht op het werven en selecteren van nieuw personeel. Daar gaat veel tijd en geld in zitten. Daarnaast is het goed mogelijk dat bedrijven nieuwe aanwas een hoger loon en betere arbeidsvoorwaarden bieden dan bestaand personeel. Daardoor kan onrust in het bedrijf ontstaan. Uiteindelijk kan deze onrust er zelfs voor zorgen dat bestaand personeel besluit om te vertrekken. De redenen kunnen hiervoor divers zijn maar vaak heeft het te maken met een gebrek aan waardering. Daaronder vallen ook loon, doorgroeimogelijkheden en opleidingsmogelijkheden.

Wanneer er geen aandacht wordt besteed aan het personeelsbestand bestaat de kans op een toename in de uitstroom. Voor bedrijven wordt het steeds belangrijker om te luisteren naar de wensen van het eigen personeel. Doormiddel van loonsverhogingen hebben bedrijven in Nederland voor een deel tegemoetgekomen aan de wensen van hun personeel. Toch is een loonsverhoging slechts één aspect. Veel belangrijker is het bieden van groeimogelijkheden. Personeel moet doormiddel van interne loopbaanbegeleiding ook perspectief geboden krijgen om te groeien in hun werk. Daarvoor moeten werkgevers flexibel zijn en werknemers ook zelf weten wat ze willen.