DNB: meer loongroei mogelijk in 2019 door krappe arbeidsmarkt

De Nederlandsche Bank verwacht dat er in 2019 meer salarisgroei mogelijk is voor arbeidskrachten. Na een aantal jaren krappe arbeidsmarkt zal de loongroei nu eindelijk moeten aantrekken. Afgelopen jaren stegen de lonen in cao’s al een paar procenten maar de komende tijd wordt er nog meer loongroei verwacht door DNB. Volgens de Nederlandse Bank zullen de contractlonen in 2020 stijgen met ongeveer 2,8 procent. In 2021 zullen de lonen stijgen met 2,9 procent.

Dit staat in een rapport over de economische vooruitzichten dat dinsdag 11 juni 2019 werd bekend gemaakt. Als men de stijging van het prijspeil in mindering brengt op de beraamde loongroei is er alsnog sprake van een koopkrachttoename. De verwachte stijging van het prijspeil is vrij laag omdat er nauwelijks inflatie is. Er blijft daardoor altijd een reële loongroei van ruim 1 procent over voor de komende jaren. Dat is goed nieuws voor de koopkracht van consumenten. Toch moet men afwachten of deze verwachte ontwikkelingen ook uit gaan komen.

De economische vooruitzichten zijn nog niet heel positief. Er is sprake van een afvlakking van de economische groei. Dat heeft een effect op bedrijven en op consumenten. Het is goed mogelijk dat door de handelsbarrières, de olieprijs en andere factoren de economische groei nog lager gaat uitvallen. Daardoor kunnen bedrijven voorzichter gaan worden en minder personeel aannemen. De economie en de arbeidsmarkt zijn namelijk nauw aan elkaar verbonden. Toch zijn er altijd factoren en sectoren die voortdurend in beweging zijn en ook na 2019 een rol gaan spelen. Denk hierbij aan de energietransitie en de bouwsector. In de bouw, metaaltechniek, installatietechniek en andere sectoren is een groot tekort aan technisch personeel. Dat zal ook in 2020 wel voortduren.