Basismetaal en metaalproductenindustrie hadden 0,5 procent omzetstijging in eerste kwartaal 2018

Het gaat beter met bedrijven in de metaalproductie in 2018. De omzet van producenten in de basismetaal- en metaalproductenindustrie is gestegen in 2018. Deze groei nam toe met 0,5 procent. Deze groei is bescheiden ten opzichte van de omzetgroei in bijvoorbeeld de transportsector waar de omzet met ruim 11 procent was gestegen. De buitenlandse omzet in de metaalproducentindustrie daalde met 2,5 procent.

Binnenlandse omzet en buitenlandse omzet
De buitenlandse omzet is iets gedaald. Dat is een tegenvaller want er was sprake van een stijgende tendens van negen kwartalen waarin de buitenlandse omzet toenam. Er werd echter wel meer geproduceerd door metaalbedrijven voor binnenlandse afnemers. Binnenlandse afnemers zorgden voor 4,4 procent meer omzet. Daardoor kwam de totale omzet in de basismetaal en metaalproductenindustrie toch nog in de plus. Veel bedrijven in de metaalindustrie hebben een groeiende orderportefeuille die er voor zorgt dat er extra capaciteit nodig is op de werkvloer.

Vacatures in de metaal
Er is meer vraag naar constructiebankwerkers en lassers. Bedrijven zetten hiervoor vacatures uit ob jobboards, vacaturewebsites en natuurlijk op hun eigen website. Daarnaast delen ook steeds meer metaalbedrijven hun vacatures met technische uitzendbureaus en VCU uitzendbureaus om een zo groot en breed mogelijk publiek te bereiken. Daarnaast zijn steeds meer metaalbedrijven bewust van het structurele tekort aan personeel.

BBL en opleidingstrajecten
Vacatures blijven langer open staan dan een paar jaar geleden. Daarom wordt er meer geld besteed aan het ontwikkelen en opleiden van vakkrachten in de metaalsector. Zowel metaalbedrijven als technische uitzendbureau starten met BBL-trajecten en andere opleidingstrajecten om het huidige beschikbare arbeidspotentieel op de arbeidsmarkt geschikt te maken voor de metaalsector.